"W Kanale Gliwickim 10 czerwca zebrano ponad 450 kg śniętych ryb" - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Podał, że prawdopodobną przyczyną jest gwałtowny spadek zawartości tlenu w wodzie. Badania nie wskazują na obecność „złotej algi”. Służby wyjaśniają przyczynę śnięcia ryb - dodano w komunikacie.

W Kanale Gliwickim 10 czerwca br. zebrano ponad 450 kg śniętych ryb. Prawdopodobną przyczyną jest gwałtowny spadek zawartości tlenu w wodzie. Miejscami spadł on do poziomu 45 proc. Przyczyna gwałtownego spadku tlenu w wodzie będzie wyjaśniana przez służby - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Resort zauważył, że badania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) z 7 czerwca br., - jak napisano - realizowane w ramach monitoringu interwencyjnego, nie wskazują na obecność "złotej algi". Badania nie wskazują również na obecność w wodzie wyrzucanych przez algę toksyn - dodano, zaznaczając, że Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki do analiz.

Ryby zostały zabezpieczone do badań. Na miejscu czynności prowadzą służby wojewody opolskiego oraz pracownicy GIOŚ, obecni są również przedstawiciele PZW -
podano w komunikacie.

7 czerwca 2023 r. MKiŚ poinformowało w komunikacie, że od 26 lipca 2022 r. do 15 maja 2023 r. w związku z działaniami na Odrze CLB GIOŚ wykonano blisko 57 tys. analiz. Próbki pobierane są dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) w 27 punktach pomiarowo-kontrolnych na Odrze oraz  9 stacjach automatycznych. Dodano też, że od 30 maja 2023 r. na stronie gov.pl/odra udostępniane są dane monitoringu automatycznego Odry. Zakończył się pierwszy etap kalibracji systemu. Wyjaśniono, że jest to system pilotażowy, gdzie testowane są różnego typu sondy - zarówno pływające jak i kotwiczone na urządzeniach hydrotechnicznych (dla wyboru optymalnego rozwiązania). System jest nadal rozbudowywany i kalibrowany.

MKiŚ wskazało wówczas, że jednym z działań interwencyjnych na Odrze jest neutralizacja zakwitu złotej algi lub co najmniej kontrolowanie jego rozwoju. Takie działania zostały przeprowadzone pod koniec maja 2023 r,. w Kanale Gliwickim, a wcześniej na starorzeczach pojawiły się siatki ochronne zapobiegające wpływaniu ryb w miejsca zakwitu złotej algi - zaznaczono w komunikacie.