Nowoczesny sprzęt służący do analizy szpiku kostnego ma Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. Cytometr spektralny "Aurora" jest znacznie dokładniejszy niż dotychczas używane urządzenia do diagnostyki m.in. białaczek i innych chorób hematologicznych.

Poza Zabrzem nie ma w Polsce drugiego takiego urządzenia przeznaczonego dla dzieci, ale  będzie ono służyło małym pacjentom w całym kraju. 

W Polsce diagnozowanych jest około 250 przypadków ostrych białaczek u dzieci rocznie i próbki szpiku kostnego tych dzieci trafiają do naszego ośrodka do Zabrza w momencie rozpoznania, a także przynajmniej trzykrotnie w czasie leczenia - mówi dr Łukasz Sędek z Katedry Mikrobiologii i Immunologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Dzięki cytometrowi spektralnemu "Aurora" możliwości diagnostyczne są większe niż do tej pory. Cytometr spektralny pozwala na oznaczanie jednocześnie kilkudziesięciu antygenów. Będzie można lepiej scharakteryzować komórki białaczkowe - mówi prof. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM w Zabrzu. 

Oprócz diagnostyki nowy sprzęt umożliwia monitorowanie leczenia małych pacjentów. Proces monitorowania to określanie, w jaki sposób dziecko, pacjent odpowiedział na leczenie. Jeżeli odpowiedź jest niesatysfakcjonująca, wtedy trzeba podejmować odpowiednie kroki lecznicze, a do tego służy m.in. wynik badania cytometrycznego - wyjaśnił profesor.

Nowy sprzęt kupiła Fundacja IskierkaOgromne podziękowania dla naszych darczyńców, bo to dzięki nim udało nam się zebrać prawie 1,2 mln zł. Na Śląsku jest jedyny taki sprzęt, który obsługuje dzieci - mówi Jolanta Czernicka-Siwecka, prezeska Fundacji Iskierka. 

Dodaje, że w tej chwili diagnostyka może być pogłębiona. Za tym idzie spersonalizowany proces leczenia, odpowiednia chemioterapia mniej obciążająca, a bardziej skuteczna. Dla mnie to jest przeskok jak z Ziemi na Księżyc ­- podsumowuje Jolanta Czernicka - Siwecka.