Prawie 15 procent zabrzańskich pierwszaków przebadanych przez medyków ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu ma podwyższone stężenie cholesterolu. Placówka przeprowadziła pierwsze w Polsce przesiewowe badania, które mają wykryć ryzyko przedwczesnej miażdżycy. Program „Lipidogram dla pierwszaka” objął ponad 600 uczniów zabrzańskich podstawówek.

Badania przesiewowe pierwszaków wskazują, że prawie 15 proc. dzieci ma podwyższone stężenie cholesterolu, czyli w populacji Zabrza wśród pierwszaków co siódme dziecko ma podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego. 

Dzieci zostaną oczywiście objęte opieką w poradni kardiologicznej. Zaprosimy również rodziców i rodzeństwo, żeby przebadać ich pod kątem podwyższonego poziomu cholesterolu - mówi kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu prof. Mariusz Gąsior. 

Badania zabrzańskiego ośrodka wykazały także, że zaburzenia lipidowe częściej występują u dziewczynek (17,7 proc.) niż u chłopców (11,9 proc.). 

Badania przesiewowe przeprowadzone przez Śląskie Centrum Chorób Serca mają na celu m.in. wykrycie u dzieci zagrożenia hipercholesterolemią rodzinną, która jest uwarunkowana genetycznie. U takich osób zaburzenia lipidowe nie wiążą się np. z otyłością. 

Rodzice widząc, że dziecko jest szczupłe, energiczne, aktywne, najczęściej nie podejrzewają, że może mieć wysokie stężenie cholesterolu. Większość wrodzonych zaburzeń gospodarki lipidowej występuje u dzieci szczupłych. Tylko i wyłącznie pobranie próbki krwi pozwoli nam zdiagnozować takie dziecko - podkreśla dr Krzysztof Dyrbuś ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, współautor programu "Lipidogram dla pierwszaka". 

Wczesne wykrycie zaburzeń lipidowych i objęcie młodych ludzi opieką medyczną może zapobiec m.in. zawałom serca. 

W Polsce mamy ok. 70 tysięcy zawałów serca rocznie, z czego kilkanaście procent to są osoby z przedwczesną miażdżycą, czyli poniżej 60. roku życia. Ten podwyższony poziom cholesterolu może skutkować przedwczesnym zawałem serca, a także przedwczesnym udarem mózgu, generalnie przedwczesną miażdżycą - mówi prof. Mariusz Gąsior, który ma nadzieję, że wyniki zainteresują Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia i uda się stworzyć krajowy program wykrywania przedwczesnej miażdżycy. 

W akcji "Lipidogram dla pierwszaka" w Zabrzu wzięło udział 36 szkół (4 szkoły nie były zainteresowane akcją). Przebadano 661 uczniów klas pierwszych. Organizatorami akcji są: Urząd Miejski w Zabrzu, SCCS, oraz Fundacja SCCS.

Opracowanie: