937 mln euro dofinansowania z Unii Europejskiej z instrumentu CEF dostały PKP Polskie Linie Kolejowe do modernizacji odcinków linii kolejowych w woj. śląskim: Będzin - Katowice Szopienice Płd., Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice i Tychy – Goczałkowice-Zdrój.

Obecnie PLK prowadzą przetargi na te zadania. We wszystkich otrzymane ceny znacznie przekraczają budżety przedsięwzięć. W największym z tych postępowań - na rozbudowę głównej linii kolejowej przecinającej Katowice - oferty opiewają na kwoty od 5,576 mld zł do 6,636 mld zł brutto, przy budżecie zamówienia 4,005 mld zł brutto.

Przedsięwzięcie PKP PLK pod nazwą: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice" przygotowano pierwotnie pod kątem unijnego instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF - Connecting Europe Facility) na lata 2014-20.

Finansowanie z CEF w perspektywie 2014-20 wystarczyło na rozpoczęcie niewielkiej części prac w terenie (przebudowywany obecnie odcinek Most Wisła w Goczałkowicach Zdroju - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg) oraz na przygotowanie dokumentacji dla pozostałych odcinków (na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zakładana jest rozbudowa połączenia z dwóch do czterech torów - pod kątem zwiększenia przepustowości poprzez oddzielenie ruchu aglomeracyjnego).

W piątek spółka PKP PLK podała, że jej projekty dot. odcinków: Będzin - Katowice Szopienice Płd., Katowice Szopienice Płd. - Katowice Piotrowice oraz Tychy - Goczałkowice Zdrój uzyskały dofinansowanie w wysokości 85 proc. oszacowanej wartości zadań - czyli łącznie 937 mln euro.

W połowie stycznia br. PLK ogłosiły przetargi na prace na odcinkach: Tychy - Most Wisła, Zabrzeg - Zebrzydowice oraz Będzin - Katowice Szopienice Południowe.

W pierwszym z tych postępowań przy budżecie 980 mln zł brutto najtańszą z siedmiu ofert złożyła spółka ZUE - 1,416 mld zł.  W przetargu na odcinek Tychy - Most Wisła o budżecie 1,154 mld zł brutto najtańszą z ofert 1,253 mld zł okazała się złożona przez Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie. W ostatnim postępowaniu, na odcinek do granicy, jeszcze nie otwarto ofert.

Największy przetarg na odcinek Katowice Szopienice - Katowice - Katowice Piotrowice (z przebudową stacji Katowice) ruszył w połowie lutego br. Najtańszą ofertę, za 5,576 mld zł brutto złożył w nim Budimex, kolejne: konsorcjum Torpol i Intop Warszawa (5,748 mld zł), konsorcjum ZUE, Mota-Engil i Track Tec (5,948 mld zł), konsorcjum Intercor i Stecol Corporation (6,015 mld zł) oraz PORR i Trakcja System (6,636 mld zł brutto).

Zaprojektowana już przebudowa odcinka Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice obejmuje m.in. zmianę układu dwutorowego na czterotorowy od Katowic Szopienic Płd. do Katowic Ligoty wraz z wyjazdem w kierunku Chorzowa Batorego. Obok rozbudowy linii przewidywana jest budowa modernizacja istniejących stacji i przystanków oraz budowa nowych.

Zmodernizowane mają zostać stacje Katowice Zawodzie, Katowice i Katowice Ligota; powstać mają nowe przystanki: Katowice Uniwersytet (w rejonie ul. Paderewskiego), Katowice Akademia (ul. Damrota/Francuska) i Katowice Kokociniec (ul. Szadoka). Obecny przystanek Katowice Brynów ma zostać przesunięty w rejon autostrady A4.

Modernizacja ma objąć łącznie 14 peronów, na nowych przystankach ma powstać siedem nowych. Zakładana jest likwidacja pięciu przejazdów kolejowo-drogowych. Przebudowa układu torowego ma objąć ogółem 85,16 km toru pojedynczego, modernizacja sieci trakcyjnej planowana jest na łącznej długości 133,2 km. Ogółem zmodernizowanych ma też zostać 140 obiektów inżynieryjnych.

PLK, ogłaszając przetarg dla linii przez Katowice sygnalizowały, że chcą wybrać wykonawcę na przełomie III i IV kwartału br., a rozpocząć prace w terenie - na początku 2023 r. Termin realizacji prac w terenie określony jest na 48 miesięcy (w przypadku pozostałych kontraktów przedsięwzięcia to 42 miesiące). Wniosek o dofinansowanie projektu z CEF PLK złożyły w styczniu br.