Rzeszów to kolejne podkarpackie miasto, które skorzysta z dotacji z rządowego Programu Maluch+. Stolica regionu otrzyma 15 mln zł na budowę dwóch żłobków. Umowę podpisano dzisiaj w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Korzystając ze środków, Rzeszów wybuduje dwa żłobki: przy ul. Jachowicza, dla 190 dzieci oraz przy ul. Budziwojskiej, dla 183 dzieci.

Program Maluch+ działa od 2011 r. Ma pomagać w tworzeniu i funkcjonowaniu miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Jego celem jest także umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Wsparciem są objęte żłobki publiczne i niepubliczne, kluby dziecięce, a także opiekunowie dzienni.

Aktualnie na Podkarpaciu funkcjonuje 269 placówek żłobkowych i klubów dziecięcych. Oferują 10 tys. miejsc, z których prawie 9 tys. powstało z różnych edycji Programu Maluch+. 

W naszym regionie nadal występują "białe plamy", w których likwidacji ma pomóc kolejna edycja Malucha+ - mówi Wojewoda Podkarpacki, Teresa Kubas-Hul, dodając, że w latach 2011-2021 Podkarpacie wydało na realizację programu ponad 84 mln zł.

Rzeszów z dodatkowych funduszy czerpie także realizując bony żłobkowe. Dzięki zaangażowaniu bonu, dopłaty z Malucha i środków rodzinnego kapitału opiekuńczego, samorządy mogą naliczać opłaty za pobyt dziecka w żłobku dla wielu rodziców na poziomie 200-300 zł miesięcznie - przyznaje wojewoda.

Program Maluch+ 2022-2029 po raz pierwszy jest finansowany z pieniędzy unijnych. Środki mogą pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy lub Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego.