Prawie 1,5 tys. ton mniej dwutlenku węgla emituje rocznie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie dzięki farmom fotowoltaicznym. Obecnie firma dysponuje dwoma takimi farmami o powierzchni 4,5 hektara i wieloma mniejszymi instalacjami. Planuje budowę kolejnych.

Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa zwrócił uwagę, że Rzeszowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) jest bardzo aktywne w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE). Spółka w latach 2016-2021 wybudowała dziewięć instalacji fotowoltaicznych. Zasilają one m.in.: Zakład Uzdatniania Wody (ZUW), oczyszczalnie ścieków, budynek biurowy spółki i budynki przepompowni. Ich łączna moc wynosi 2,3 megawatów (MW).

Koszt wybudowania tych instalacji to prawie 14 mln zł. Co ważne, ich instalacja była objęta dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Instalacje montowane były bezpośrednio na gruncie, jak np. w Zakładzie Uzdatniania Wody czy w oczyszczalni ścieków, ale także na dachach i elewacjach budynków - wskazał Gernand.

Największa instalacja w MPWiK powstała na terenie ZUW. Składa się z czterech tysięcy modułów fotowoltaicznych. Osiąga moc 1200 kilowatów.

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt z rzeszowskiego MPWiK Mirosław Pięta przekazał, że wykorzystanie istniejących już instalacji fotowoltaicznych pozwala wyprodukować łącznie prawie 2 tys. megawatogodzin (MWh) energii elektrycznej rocznie, co przekłada się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 1,47 tys. ton rocznie.

Realizowane obecnie inwestycje zwiększą roczną produkcję o prawie 100 MWh - dodał.

Planowane są kolejne instalacje, które mają powstać na czterech obiektach.

Ich łączna moc to 53,6 kW. Planujemy budowę instalacji na budynkach hydroforni. Obiekty te będą zasilane energią pochodzącą z własnej produkcji - wyjaśnił Pięta.

Cztery nowe instalacje składać się będą ze 141 paneli o mocy 380 watów każdy. Koszt budowy w 85 proc. zostanie pokryty ze środków regionalnego programu operacyjnego.

Pięta poinformował, że rzeszowski MPWiK ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy instalacji. Ośmiu wykonawców złożyło oferty. Obecnie trwa ich analiza.

W trakcie budowy jest instalacja fotowoltaiczna na budowanym od podstaw zbiorniku na wodę pitną o pojemności 15 tys. metrów sześc. na osiedlu Pobitno.

Tam instalacja znajdzie się na elewacji budynku, a jej moc to 50,72 kW - przekazał Pięta.