Rzeszowskie wodociągi opracowały specjalną technologię, dzięki której wykorzystywane są osady ściekowe powstające w oczyszczalni. Produkuje z nich organiczny środek poprawiający właściwości gleby.

Rzeszowska oczyszczalnia ścieków przyjmuje rocznie około 17 milionów metrów sześciennych ścieków. W oczyszczalni powstaje około 20 tysięcy ton osadów ściekowych, z czego około 5 tysięcy ton jest osuszanych. Z nich z kolei powstaje organiczny środek poprawiający właściwości gleby. Nadano mu nazwę Glebex+.

Nawóz, użyźniacz powstaje z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wysuszonych w temperaturze 130 stopni Celsjusza. Jest wzbogacany preparatami mikrobiologicznymi - mówi Dominika Pyś, kierowniczka Działu Ochrony Środowiska MPWiK w Rzeszowie.

Polecany jest  do ulepszania wartości wszystkich rodzajów gleb, dla zwiększenia zawartości substancji organicznych. m. in. na użytkach zielonych, przy uprawach polowych roślin rolniczych czy w uprawach roślin ozdobnych. Skutecznie poprawia też właściwości fizyczne i chemiczne wszystkich rodzajów gleb.

Uzyskany produkt został przebadany pod kątem fizyko-chemicznym, bakteriologicznym i parazytologicznym (pod kątem występowania pasożytów) w akredytowanym laboratorium Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Po badaniach uzyskał pozytywne opinie: Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytutu Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.