​Nadkom. Krzysztof Basak został powołany przez ministra finansów na stanowisko dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie - poinformowała w piątek rzeczniczka IAS podkom. Edyta Chabowska.

W piątek w Rzeszowie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków przez nowego dyrektora. Nadkom. Basak zastąpił na tym stanowisku Witolda Mrozka.

Nowy dyr. rzeszowskiej IAS jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jak podkreśliła podkom. Chabowska, nadkom. Basak posiada bogate doświadczenie zawodowe - 30 lat w cle i skarbowości. 

Był funkcjonariuszem celnym i pracownikiem kontroli skarbowej, a następnie funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej zajmującym się głównie problematyką zwalczania przestępczości. Od 1993 r. związany z jednostkami podległymi ministrowi finansów. Karierę zawodową rozpoczął w Głównym Urzędzie Ceł w Warszawie. Następnie w latach 1997-2002 pełnił służbę jako funkcjonariusz Inspekcji Celnej - podała rzeczniczka. 

Nadkom. Basak był m.in. funkcjonariuszem Izby Celnej w Białej Podlaskiej, a od 2006 r. pracował w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Lublinie.

Od 2017 r. związany był z Izbą Administracji Skarbowej w Lublinie, gdzie m.in. nadzorował komórki operacyjne, kontrolne, śledcze i odzyskiwania mienia. Ukończył Zasadniczy Kurs Celny, zdał egzamin na inspektora kontroli skarbowej i egzamin językowy. Ukończył także liczne kursy i szkolenia w zakresie zwalczania przestępczości.