Ikona Jana Chrzciciela z końca XVII stulecia i ikona Wniebowstąpienia Pańskiego z początku XVIII w. to najnowsze nabytki Muzeum Kresów w Lubaczowie. "Oba dzieła są przykładem najlepszego okresu rozwoju malarstwa ikonowego na ziemiach ruskich dawnej Rzeczypospolitej" - podkreśla dyrektor muzeum Piotr Zubowski.

Dzieła, które powiększyły zbiory lubaczowskiego muzeum pochodzą z terenów dawnej eparchii przemyskiej.

Oba obiekty są przykładem najlepszego okresu rozwoju malarstwa ikonowego na ziemiach ruskich dawnej Rzeczypospolitej, szczególnie na terenie eparchii przemyskiej (XVII/XVIII w). Ikony, cenne pod względem artystycznym i ideowym, są dowodem wysokiego poziomu sztuki cerkiewnej dawnej Rzeczypospolitej - podkreślił dyr. muzeum.

Przypomniał jednocześnie, że zdecydowana część kolekcji lubaczowskiego muzeum wiąże się z dziedzictwem kulturowym Kresów dawnej Rzeczypospolitej, do których, pod względem kulturowym, zalicza się obszar ziemi lubaczowskiej i pogranicza polsko-ukraińskiego (dawniej polsko-ruskiego).

W Muzeum Kresów Lubaczowie jest prawie 200 ikon. Są to zarówno zbiory własne muzeum, jak i depozyt podkarpackiego konserwatora zabytków. Kolekcja obejmuje obiekty od XVI do początku XX w. Spośród nich do najcenniejszych należą ikony, w tym fragmenty ikonostasów i ołtarzy bocznych, które pierwotnie znajdowały się na wyposażeniu cerkwi w Cewkowie, Gorajcu, Radrużu, Starych Oleszycach, Starym Bruśnie, Starym Dzikowie, Woli Wielkiej i w Wólce Żmijowskiej.

Są to zbiory skromne w stosunku do roli, jaką muzeum pełni w regionie w zakresie badań i popularyzacji sztuki cerkiewnej oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa sakralnego, a także w porównaniu do kolekcji innych muzeów o podobnym profilu: w Sanoku, Łańcucie, Przemyślu i w Nowym Sączu - zwrócił uwagę Zubowski.

Wśród ikon lubaczowskiej kolekcji wyróżniają się unikatowe w skali kraju zabytki: dwustronna, epitafijna i procesyjna ikona ze scenami Zwiastowania i Ukrzyżowania (1648 r.) z cerkwi pw. św. Paraskewy w Radrużu, ikona Pokrow Bogurodzicy (pocz. XVIII w.) z cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorajcu, na której ukazane są postacie pary królewskiej Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery, a także zespół ikon z ikonostasu i ołtarzy bocznych z cerkwi pw. św. Dymitra w Starym Dzikowie (pocz. XX w.), dzieła Osypa Kuryłasa, wybitnego ukraińskiego malarza z pierwszej połowy XX w.

W zbiorach muzealnych w Lubaczowie są także cenne ikony domowe z terenów Ukrainy wschodniej i Rosji, przekazane przez Urząd Celny w Przemyślu.

Ikony są eksponowane w gmachu głównym muzeum na wystawie stałej "Dziedzictwo Kresów", w czytelni muzeum i w swym naturalnym środowisku, jakim jest cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu, jednej z najstarszych cerkwi drewnianych w Polsce, wpisanej na listę dziedzictwa UNESCO i listę pomników historii. Cerkiew ta jest oddziałem lubaczowskiego muzeum.

Nowe ikony będzie można podziwiać w gmachu głównym Muzeum Kresów w Lubaczowie w drugiej połowie grudnia br.

Ich zakup został dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, przy wsparciu powiatu lubaczowskiego, województwa podkarpackiego i środkach własnych Muzeum.