Poszerzenie obszaru płatnego postoju o wschodnią część śródmieścia, korekta granic w centrum i na Łazarzu oraz wydłużenie działania strefy do godziny 20.00. Między innymi takie zmiany uchwalone zostały przez miejskich radnych w Poznaniu na ostatniej sesji.

Ważne zmiany dotyczące strefy płatnego parkowania w Poznaniu. Na wtorkowej sesji radni zdecydowali, że SPP zostanie poszerzona o Berdychowo, Piotrowo i św. Rocha, czyli obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Krzywoustego oraz Wartą i Cybiną.

 To niewielki teren we wschodniej części śródmieścia, na którym do tej pory nie obowiązywały opłaty i w związku z tym trudno było znaleźć wolne miejsce parkingowe - wyjaśnia Piotr Libicki, zastępca dyrektora ZDM

SPP Politechnika będzie działała od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. 

Mieszkańcy nowej strefy, będą mogli skorzystać z promocji i kupić identyfikator parkingowy mieszkańca na rok w cenie 10 zł za miesiąc. Strefa ma zacząć działać 3 października.

Skorygowane granice stref

Od 3 października zacznie też obowiązywać płatne parkowanie na ulicach stanowiących granice SPP na Łazarzu. Chodzi tu o północną stronę  ul. Hetmańskiej i wschodnią stronę ul. Reymonta oraz ul. Przybyszewskiego. Znajdujące się tam miejsca postojowe, do tej pory bezpłatne, zostaną objęte strefą.

Oprócz tego radni skorygowali północno-zachodnią granicę Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (ŚSPP) biegnącą w sąsiedztwie Cytadeli. Przesunięto ją do ul. Puławskiego i Armii Poznań. W granicach ŚSPP znalazła się pozostająca dotychczas poza strefą część ul. Cichej, al. Niepodległości i rejon dworca Garbary. 

Kolejną ważną zmianą jest wydłużenie godzin działania SPP do godziny 20.00 od 1 sierpnia.