We wtorek, 23 kwietnia, rozpoczyna się remont nawierzchni jezdni na al. Niepodległości w Poznaniu. W trakcie remontu sfrezowana zostanie stara, zniszczona nawierzchnia. W jej miejsce ułożone będą nowe warstwy: wiążąca i ścieralna. Prace potrwają miesiąc.

Na czas robót przygotowana została tymczasowa organizacja ruchu. 

Najpierw (od 23 kwietnia) na trzy dni wyłączona z ruchu zostanie jezdnia zachodnia na odcinku ok. 150 m - od skrzyżowania z ul. Składową i Taylora. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo po jednym pasie jezdnią wschodnią. Nie będzie wjazdu i wyjazdu w ul. Składową. Objazd dla ruchu ogólnego i komunikacji zbiorowej wyznaczono ulicami Powstańców Wielkopolskich i Towarową.

W drugim etapie wyłączony z ruchu pojazdów zostanie analogiczny odcinek jezdni wschodniej, a ruch dwukierunkowy odbywać się będzie jezdnią zachodnią. Nie będzie wjazdu w ul. Taylora, na której obowiązywać będzie w tym czasie ruch dwukierunkowy oraz ograniczenia parkowania. Utrzymany zostanie objazd ul. Powstańców Wielkopolskich i Towarową.

W etapie trzecim - już po długim weekendzie majowym - wyłączony z ruchu zostanie odcinek jezdni zachodniej, a także zewnętrzne pasy ruchu al. Niepodległości od ul. Składowej do skrzyżowania z ul. Niezłomnych. Nie będzie wjazdu i wyjazdu na al. Niepodległości z posesji przy ul. Powstańców Wielkopolskich 20.

Czwarty etap będzie wiązał się z wyłączeniem z ruchu odcinka jezdni wschodniej i wewnętrznych pasów ruchu al. Niepodległości - od ul. Składowej do skrzyżowania z ul. Niezłomnych. Nie będzie możliwości wjazdu i wyjazdu na al. Niepodległości z posesji przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1-5.

W rejonie prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości - do 30 km/godz., a sygnalizacja świetlna zostanie przełączona w tryb żółty migający. Przejścia dla pieszych zamykane będą naprzemiennie.

Remont ma potrwać do 24 maja. Koszt prac szacowany jest na 1,4 mln zł.

Zmiany komunikacji miejskiej

Remont wymusi zmiany w kursowaniu linii nr 171, 212, 215 i 222. Autobusy zostaną skierowane na objazdy.

W I i II etapie remontu al. Niepodległości (od 23 kwietnia do 5 maja) autobusy linii nr 171, 212, 215, 222 jadące w kierunku północnym (do ulicy Święty Marcin) kursować będą objazdem przez ulicę Powstańców Wielkopolskich (do al. Niepodległości). Wyłączony z użytkowania zostanie przystanek Uniwersytet Ekonomiczny na ul. Składowej. Ponadto autobusy nie będą wjeżdżać na przystanek tramwajowo-autobusowy Poznań Główny (kierunek centrum).

Na trasie objazdu wyznaczone zostaną dwa przystanki tymczasowe:
- Poznań Główny - na ul. Powstańców Wielkopolskich w kierunku al. Niepodległości,
- Uniwersytet Ekonomiczny na al. Niepodległości za skrzyżowaniem z ul. Taylora.