Siedem ofert wpłynęło w przetargu na budowę wiaduktu przez linię KWB Konin w ciągu drogi krajowej nr 25 w miejscowości Honoratka – poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA przekazała, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na budowę wiaduktu przez linię KWB Konin w ciągu drogi krajowej nr 25 w miejscowości Honoratka wpłynęło siedem ofert.

Cenowo najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum: PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz w spadku - Lider oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego MOSTKOL - Partner na kwotę 9 406 494,45 zł. Najdroższą cenowo ofertę złożyła firma WANT na kwotę 10 635 324,95 zł - wskazała Cieślak.

Zaznaczyła, że na realizację zadania GDDKiA przeznaczyła 9 502 709,03 zł. Termin realizacji zadania to 24 miesiące dni od dnia podpisania umowy.

Teraz komisja przetargowa sprawdzi złożone oferty i wyłoni najkorzystniejszą z nich. Jeśli do wyboru najkorzystniejszej oferty nie wpłynie odwołanie to zostanie zawarta umowa. Planujemy, że może to nastąpić w wakacje - wskazała Cieślak.

Przypomniała, że w ramach inwestycji zaplanowano rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę nowego wraz z przebudową dojazdów. Na wiadukcie przewidziano też miejsce dla ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika. Prace budowlane będą wykonywane tzw. połówkowo z zachowaną możliwością przejazdu - ruch wahadłowy.