Każdy z poznaniaków będzie mógł oddać siedem głosów, urzędnicy nie mogą angażować się w promowanie projektów, a w głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy ukończyli 13 lat - to zmiany w regulaminie budżetu obywatelskiego Poznania 2023. Właśnie rusza nabór wniosków.

Poznaniacy będą decydować, na co wydać 25 mln zł. 19 mln zł zostanie przeznaczonych na projekty rejonowe (osiedlowe), a 6 mln zł na ogólnomiejskie (w tym 4 mln zł na tzw. Zielony Budżet).

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły do 15 czerwca, przy czym koszt realizacji projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 2 mln zł, a rejonowego 800 tys. zł (tę kwotę podniesiono z 600 tys. zł.)

Każdy może zgłosić maksymalnie 3 projekty. 25 maja na dziedzińcu Urzędu Miasta odbędzie się maraton pisania wniosków do budżetu obywatelskiego - urzędnicy będą wyjaśniać wątpliwości i pomagać zainteresowanym.

Przez kilka miesięcy pracował 35-osobowy Zespół ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 złożony z urzędników, radnych miejskich i osiedlowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców.

Głównym celem tego zespołu było wpracowanie zasad i rozwiązań, które mają poprawnić funkcjonowanie budżetu obywatelskiego - mówił przewodniczący zespołu Mariusz Szlendak.

Co się zmieniło? Na wniosek Młodzieżowej Rady Miasta Poznania do 13 lat obniżono wiek tych, którzy mogą składać wnioski i głosować bez zgody opiekuna prawnego. Urzędnicy miejscy i jednostki związane z miastem nie mogą promować projektów np. w mediach społecznościowych. W tej edycji budżetu obywatelskiego poznaniacy będą głosować nie na cztery projekty, jak do tej pory, a na siedem: pięć rejonowych i dwa ogólnomiejskie (w tym jeden "zielony"). Mamy nadzieję, że przyczyni się to większej popularności budżetu - mówił Szlendak.

Jeśli chodzi o Zielony Budżet można będzie finansować tworzenie tzw. ogrodów społecznych. Ważna zmiana dotyczy tego, że inwestycje zrealizowane dzięki pieniądzom z budżetu obywatelskiego powinny być ogólnodostępne.

Weryfikacja zebranych wniosków potrwa do 26 sierpnia. Wrzesień będzie czasem na zbieranie opinii Rad Osiedli i na odwołania, jeśli któryś z pomysłów zostanie wstępnie zaopiniowany negatywnie. Na początku października zatwierdzona zostanie ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie.

Głosowanie - wyłącznie elektroniczne - potrwa od 10 do 31 października. Wyniki zostaną ogłoszone w listopadzie.  

W zeszłym roku zgłoszono 210 pomysłów, wybrano 35. We wszystkich dotychczasowych edycjach budżetu obywatelskiego Poznania do realizacji wybrano w głosowaniu 268 zadań, a wykonano 196.