​Do środy można zgłaszać książki do tegorocznej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej. Wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach - za całokształt twórczości - Nagroda im. Adama Mickiewicza, i za znaczący dorobek twórczyń i twórców, którzy nie ukończyli 35 lat - stypendium im. Barańczaka.

Poznańska Nagroda Literacka została powołana na początku 2015 r. Jej fundatorami są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i miasto Poznań.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach

Za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury zostanie przyznana Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60 tys. zł. Zwycięzca drugiej kategorii - twórca do 35. roku życia, który wykazał się znaczącym, innowacyjnym dorobkiem w dziedzinie literatury, humanistyki  i popularyzacji kultury literackiej otrzyma Nagrodę-Stypendium im. Stanisława Barańczaka w wysokości 40 tys. zł.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej przyjmowane są do środy 15 lutego. Zgłoszenie powinno zawierać dane autora: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (także e-mail i nr telefonu); tytuł książki (czy książek) wydanej w w ostatnich trzech latach; nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej; zredagowaną notkę biograficzną autora (do 1000 znaków); ewentualnie krótką (do 1800 znaków) rekomendację ze strony osoby lub instytucji zgłaszającej czy innej osoby lub instytucji.

Organizatorzy proszą także o wysłanie do dyspozycji jury siedmiu egzemplarzy każdej książki i wersji elektronicznej (formaty epub, pdf lub mobi) na adres: prof. Marcin Jaworski, Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UAM, ul. Fredry 10, p. 238, 61-701 Poznań z dopiskiem: Poznańska Nagroda Literacka.

Dokumenty należy wysłać również w wersji elektronicznej na adres e-mail sekretarza kapituły: pnl@amu.edu.pl.

W 2023 r. laureatów nagrody wybierze jury w składzie: Inga Iwasiów, Marcin Jaworski (przewodniczący), Magdalena Kicińska, Jarosław Mikołajewski, Grzegorz Olszański, Piotr Śliwiński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Karol Francuzik (sekretarz).

W latach ubiegłych laureatami Nagrody im. Mickiewicza zostali: Zbigniew Kruszyński, Erwin Kruk, Tadeusz Sławek, Anna Bikont, Wiesław Myśliwski, Krystyna Miłobędzka, Jan Gondowicz i Stanisław Rosiek, a laureatami Nagrody-Stypendium - Kira Pietrek, Magdalena Kicińska, Małgorzata Lebda, Szczepan Kopyt, Tomasz Bąk, Monika Glosowitz, Igor Jarek i Urszula Honek.