"Na darmową kastrację i sterylizację psów i kotów wydamy w tym roku 200 tys. złotych" – poinformował poznański magistrat. To nie pierwszy rok, w którym miasto stara się ograniczyć problem bezdomności wśród zwierząt.

"W tym roku na ten cel przeznaczono 200 tys. zł - 150 tys. na zabiegi dla kotów i 50 tys. dla psów. Przesłanką do takiego podziału kosztów jest fakt, że część z kotów domowych jest wypuszczana przez swoich właścicieli na zewnątrz i to właśnie ta grupa zwierząt - jak pokazują badania - w bardzo dużym stopniu przyczynia się do powiększania populacji bezdomnych czworonogów, głównie poprzez niekontrolowane rozmnażanie się oraz ucieczki i brak możliwości ustalenia właściciela" - poinformował magistrat.

Z darmowej usługi mogą skorzystać właściciele zwierząt, którzy mieszkają i płacą podatki w Poznaniu. Program obejmuje również studentów poznańskich uczelni i osoby korzystające z pomocy socjalnej.

"Program uwzględnia finansowanie zabiegów dla kotów (samic i samców) oraz psów (wyłącznie samic). Jeden opiekun może skorzystać rocznie z dofinansowania na kastrację lub sterylizację dwóch zwierząt. Czworonóg, który zostanie poddany zabiegowi, musi być zaczipowany - elektronicznego oznakowania można dokonać bezpośrednio przed zabiegiem w gabinecie weterynaryjnym - jest ono bezpłatne" - podano.

Właściciele psów muszą także okazać aktualne zaświadczenie o zaszczepieniu czworonoga przeciw wściekliźnie.

Jak skorzystać z programu?

Zabiegi przeprowadzą wyłonione w przetargu gabinety weterynaryjne. Mieszkańcy zainteresowani skorzystaniem z oferty muszą skontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką i wypełnić na miejscu stosowny wniosek.

Od 2020 r., kiedy ruszył program dla właścicieli zwierząt, wykastrowano i wysterylizowano już ponad 2,1 tys. kotów i prawie 630 psów.

Włodarze Poznania zaznaczają, że wczesna sterylizacja samic zmniejsza ryzyko wystąpienia u nich hormonozależnych nowotworów.

"U kotek eliminuje rujki, u suczek ciąże urojone i cieczki. U kocurów ogranicza znaczenie moczem otoczenia, dalekie wędrówki oraz walki" - poinformowano.

Magistrat podał, że w polskich schroniskach dla zwierząt znajduje się ponad 100 tys. psów i kotów. W poznańskim schronisku pod koniec ub. roku przebywało blisko 300 kotów i 150 psów.

Więcej informacji o programie, a także listę gabinetów świadczących usługi sterylizacji i kastracji można znaleźć tutaj.