Rok 2023 ma być dla Poznania czasem zakończenia i oddania do użytku trwających inwestycji. Jak zapowiadają władze miasta, na przełomie maja i czerwca poznaniacy pojadą remontowaną właśnie trasą Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, a jesienią przejdą po nowej płycie Starego Rynku. Pod dużym znakiem zapytania stoją jednak kolejne inwestycje.

Poznań chce w przyszłym roku zakończyć wszystkie trwające inwestycje. Pomimo trudnej sytuacji finansów na 2023 rok władze miasta zapowiadają oddanie do użytku między innymi wyremontowanych tras tramwajowych czy Starego Rynku. Jednak pod dużym znakiem zapytania stoją kolejne inwestycje. Wśród nich jest na przykład przeprawa pieszo-rowerowa przez Wartę.

Dotacja, którą otrzymaliśmy na budowę mostów Berdychowskich w wysokości 95 milionów złotych, może być przeznaczona tylko na ten cel i na żaden inny. Sprawdzaliśmy w Banku Gospodarstwa Krajowego, czy byłaby możliwość przesunięcia tych pieniędzy na inny cel. Otrzymaliśmy odpowiedź, że musielibyśmy zrezygnować z całej kwoty i wnioskować od nowa bez gwarancji ponownego otrzymania pieniędzy - wyjaśnia zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski.

Możliwy jest również scenariusz, w którym - z powodu oszczędności - urzędnicy będą musieli wybierać pomiędzy dwiema inwestycjami, jak ma to miejsce w przypadku wiaduktów kolejowych w ciągach ulic Lutyckiej i Golęcińskiej. Sesja budżetowa Rady Miasta Poznania odbędzie się za tydzień 22 grudnia.