​Nie ma wątpliwości, że dzisiejsze wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem wymagają ścisłej uwagi i zaangażowania ze strony organizacji i jednostek. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi organizuje w Poznaniu w dniach 15-16 kwietnia Międzynarodowy Kongres Cyberbezpieczeństwa INSECON. To globalne spotkanie liderów, ekspertów i innowatorów, którzy kształtują teraźniejszość i przyszłość bezpieczeństwa informatycznego. RMF FM jest głównym patronem medialnym wydarzenia.

INSECON to inicjatywa, która ma na celu zwiększenie świadomości z zakresu aktualnych i przyszłych zagrożeń w cyberprzestrzeni, przedstawienie narzędzi i dobrych praktyk skutecznego zabezpieczenia i reagowania - zarówno lokalnie i regionalnie, ale też na poziomie krajowym. To także komfortowa przestrzeń networkingowa, w której transferowi wiedzy będzie towarzyszyć prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa danych i dostępu.

Zaproszeni eksperci i praktycy, a także liderzy branży cyberbezpieczeństwa zaprezentują kluczowe kwestie związane z bezpieczeństwem IT. Podczas wykładów i dyskusji zdefiniują nowe kierunki ochrony cyberprzestrzeni, w szczególności tej o znaczeniu krytycznym.

Cyberbezpieczeństwo to nie tylko kwestia technologii, ale także świadomości, edukacji i gotowości do działań w przypadku ataku. Współpraca międzysektorowa i międzynarodowa jest kluczowa w zwalczaniu globalnych zagrożeń cyfrowych. Tylko poprzez wspólne wysiłki możemy skutecznie bronić się przed coraz bardziej zaawansowanymi formami cyberprzestępczości - powiedział dyrektor Międzynarodowego Kongresu Cyberbezpieczeństwa Konrad Fleśman, cytowany w komunikacie.

Pierwszy dzień kongresu

Międzynarodowy Kongres Cyberbezpieczeństwa INSECON odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia w Poznaniu. Tematyka pierwszego dnia ukierunkowana jest na wsparcie rozwoju zdolności Ministerstwa Obrony Narodowej do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni.

15 kwietnia będzie można posłuchać wystąpień i porozmawiać z wybitnymi ekspertami z polskiej sceny cyberbezpieczeństwa, m.in. założycielami fundacji promującej bezpieczeństwo cyfrowe, specjalistą ds. cyberbezpieczeństwa z ponad 20-letnim doświadczeniem w wykrywaniu cyberzagrożeń w sektorze finansowym oraz dowódcą polskich cyberwojsk. Ze strony organów administracji rządowej dzień otworzą przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, co podkreśla wagę tematyki ochrony cyberprzestrzeni w Polsce.

Udział w pierwszym dniu kongresu zapowiedzieli już m.in. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. dyw. Karol Molenda.

Drugi dzień kongresu

Drugi dzień kongresu to wydarzenie międzynarodowe, które będzie poświęcone strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa, mającym kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego i światowego.

Będzie można wysłuchać prezentacji i dyskusji z udziałem wybitnych ekspertów, przedstawicieli państw członkowskich NATO oraz Unii Europejskiej, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wizjami na temat współczesnych wyzwań cyberbezpieczeństwa. Będzie się można dowiedzieć, jak poszczególne państwa radzą sobie z cyberzagrożeniami i odpornością, zwłaszcza w obliczu coraz bardziej zdynamizowanej sytuacji na arenie międzynarodowej. Przekonamy się również, jak u naszych natowskich partnerów wygląda kształtowanie zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

W międzynarodowej części konferencyjnej swój udział potwierdzili m.in. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła, Szef Wydziału Operacji Cybernetycznych gen. bryg. Antonio Caruso, dowódca Centrum Cyberbezpieczeństwa Bundeswehry (Niemcy) ppłk Tim Zahn, a także przedstawiciele Włoskiego Dowództwa Cybernetycznego i Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.

Drugi dzień kongresu, poza ścieżką międzynarodową, dedykowany będzie także przedsiębiorcom oraz przedstawicielom administracji samorządowej. Tego dnia uczestnicy będą mieli okazję zgłębić wyzwania i perspektywy związane z cyberbezpieczeństwem, dostosowane specjalnie do potrzeb struktur biznesowych i samorządowych.

Podczas drugiego dnia Międzynarodowego Kongresu Cyberbezpieczeństwa INSECON skupimy się również na znaczeniu dyrektywy NIS2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/2555 z 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w UE - przyp. red.) dla biznesu oraz na trwającym programie Cyberbezpieczny Samorząd - powiedział Konrad Fleśman, cytowany w komunikacie.

Międzynarodowy Kongres Cyberbezpieczeństwa INSECON jest organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w kooperacji z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Wydarzenie odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia w Poznaniu. RMF FM jest głównym patronem medialnym wydarzenia. Zapraszamy do udziału!