​Państwowa Inspekcja Sanitarna zważyła tornistry wielkopolskich dzieci. W wyniku kontroli - przeprowadzonej u ponad 14,6 tys. uczniów z ponad 1 tys. oddziałów - stwierdzono, że zbyt ciężkie tornistry, których waga przekraczała 15 proc. masy ciała, nosi 18 proc. uczniów szkół podstawowych.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa WSSE w Poznaniu Wiesława Kostuj, badaniem objęto 14 627 uczniów w 1017 oddziałach szkolnych.

Prowadzone przez pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych badania obejmowały obciążenie uczniów ciężarem tornistrów w trzech zakresach: waga tornistra szkolnego stanowiąca poniżej 10 proc. masy ciała, waga tornistra szkolnego stanowiąca 10 proc.- 15 proc. masy ciała, oraz waga tornistra szkolnego stanowiąca powyżej 15 proc. masy ciała.

W wyniku oceny stwierdzono, iż zbyt ciężkie tornistry, których waga przekraczała 15 proc. masy ciała nosi 18 proc. uczniów szkół podstawowych, 43 proc. uczniów stanowiła grupa, u których waga tornistra mieściła się w przedziale 10 proc. - 15 proc. masy ciała, natomiast 39 proc. uczniów to dzieci, u których waga tornistra szkolnego nie przekraczała 10 proc. masy ciała - wskazała Kostuj.

Podkreślała, że "największą grupę wśród uczniów, u których ciężar tornistrów przekracza 15 proc. masy ciała stanowią czwartoklasiści - 29 proc., oraz uczniowie klas pierwszych - 26 proc. Najlepiej w tej kategorii wypadli uczniowie klas ósmych, wśród których tylko 7 proc. nosiło zbyt ciężkie tornistry. W grupie uczniów, u których waga tornistra nie przekraczała 10 proc. masy ciała największą grupę stanowią ośmioklasiści 58 proc."

Apel do rodziców

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaapelował do rodziców o zwracanie szczególnej uwagi na: materiał z jakiego plecak lub tornister jest wykonany, a tym samym wagę pustego plecaka, czy tornistra. Ważne są także szerokie, regulowane szelki, aby zapewnić swobodę przy zakładaniu i zdejmowaniu plecaka. Istotna rolę stanowi też usztywniona ścianka, która powinna przylegać do pleców. Zalecane jest także dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.

Kostuj wskazała, że rodzice powinni codziennie kontrolować zawartość tornistrów, aby zapobiec zabieraniu zbędnych przedmiotów do szkoły. Powinni też - jak podkreśliła - zwracać uwagę na symetryczne rozłożenie ciężaru, a podczas pakowania sprawdzać, które podręczniki, zeszyty i przybory szkolne są potrzebne następnego dnia podczas zajęć.

Rodzice powinni też ustalać z nauczycielami ilość niezbędnych pomocy dydaktycznych, a także możliwości pozostawienia części przyborów lub podręczników w szkole. Zalecane jest także kupowanie zeszytów w miękkich okładkach i zwracanie uwagi na noszenie tornistra, czy plecaka na obu ramionach.