Zakończyły się kontrole dronem poznańskich nieruchomości. Podczas 130 dni pomiarowych urządzenie było w powietrzu w sumie 330 godzin. Sprawdzono obszar 47 km2. Na tym jednak nie koniec. Jeszcze w lutym planowane jest wznowienie projektu.

Drony znowu będą sprawdzać czym palą w piecach poznaniacy. Pierwszy projekt z udziałem maszyn latających już się zakończył. Kontrole z wykorzystaniem drona odbywały się na terenie całego miasta do końca 2022 roku. 

Niektóre obszary były sprawdzane kilkukrotnie z powodu powtarzających się zgłoszeń od mieszkańców - m.in. na osiedlach Kwiatowe, Warszawskie, Szczepankowo, Krzyżowniki-Smochowice i ks. I. Skorupki oraz w rejonie ulicy Górniczej. Sprawdzane były też obszary Rodzinnych Ogródków Działkowych: m.in. Armii Poznań, Bielniki, 1000-lecia Państwa Polskiego, Kolejarz.

Większość pomiarów została przeprowadzona w godzinach późno popołudniowych, głównie po zmroku - od godz. 18:00. W akcji badania jakości powietrza przy użyciu drona uczestniczyli funkcjonariusze Ekopatrolu Straży Miejskiej Miasta Poznania. 

Dron zebrał w sumie próbki z 1389 kominów . Do tej pory, przez okres realizacji projektu, wystawiono 20 mandatów i 3 pouczenia. 

Kontrole dronem wznowione zostaną w najbliższym czasie, jeszcze w tym miesiącu. Urządzenie do połowy kwietnia wykonać ma 25 dni pomiarowych.