Osiemdziesiąt milionów kilowatogodzin - tyle średniorocznie zużywa grupa zakupowa Olsztyna. To prąd dostarczany m.in. do szkół, przedszkoli, jednostek zdrowia i na ulice miasta. Dostawca energii na kolejny rok został już wybrany.

Do przetargu na dostawę energii elektrycznej dla 157 podmiotów, które tworzą grupę zakupową Olsztyna, stanęła jedna firma -  Energa Obrót SA. Po sprawdzeniu wszystkich formalności przetarg został rozstrzygnięty.

Przy tak dużym zamówieniu prezes Urzędu Zamówień Publicznych musi wykonać kontrolę uprzednią. Ta weryfikacja potrwa około miesiąca. Gdy się zakończy będziemy mogli podpisać umowę.  Wartość zamówienia to około 85 mln zł - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Energia będzie kupowana na giełdzie. Co miesiąc prognozowane będzie zapotrzebowanie na prąd. Dzięki temu grupa będzie kupowała tyle, ile faktycznie zużyje, co może przynieść oszczędności.

Obecna sytuacja i wynikająca z niej wysoka zmienność cen energii oraz paliw sprawia, że wykonawcy odstępują od składania ofert w postępowaniach ze stałą ceną w ciągu roku, bądź składają oferty ze znacząco zawyżonymi cenami. Dodatkowo uzależnienie cen energii od zakupu kontraktów zapewnia mniejszą zmienność ceny względem zakupu energii po cenach SPOT (których wartość zmienia się codziennie),  co powinno ułatwić członkom Grupy planowanie wydatków - tłumaczy prezydent Grzymowicz.

Grupa zakupowa Olsztyna ma 1242 punkty poboru energii elektrycznej, w tym 938 punktów oświetlenia ulicznego. Zdecydowana większość partnerów w grupie to podmioty gminy Olsztyn, TO 96 ze  157 odbiorców.

W zeszłym roku dopiero w grudniu udało się wyłonić dostawcę prądu. Wcześniejsze propozycje były dla gminy i podległych jednostek za drogie. Jedna z propozycji zakładała nawet pięciokrotną podwyżkę.