Przez pierwsze dwa tygodnie stycznia studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, będą się uczyć zdalnie. Uczelnia chce ograniczyć wysokie koszty energii.

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  prof. Jerzy Przyborowski przekazał w komunikacie opublikowanym na stronach internetowych uczelni, że od 2 do 15 stycznia 2023 roku zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów wyższych, studiów doktoranckich, Szkoły Doktorskiej oraz studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, realizowane będą w trybie zdalnym

Z takiej organizacji zajęć, wyłączone jednak zostały takie kierunki studiów jak: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.

Jak wyjaśnił z kolei rzecznik uczelni - Łukasz Staniszewski, przejście przez dwa tygodnie stycznia z trybu stacjonarnego na zdalny to jeden z elementów strategii oszczędnościowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.