W rozpoczynającym się sezonie kąpielowym, w woj. warmińsko-mazurskim będzie funkcjonowało 45 kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin - poinformowały służby sanitarno-epidemiologiczne. To o trzy kąpieliska więcej niż przed rokiem.

Sezon kąpielowy rozpoczął się oficjalnie 1 czerwca i potrwa do 30 września. Od decyzji organizatorów poszczególnych kąpielisk zależy, czy będą one otwarte przez cały sezon, czy tylko przez jego część.

W tym roku w woj. warmińsko-mazurskim uchwałami rad gmin zostało wyznaczonych 45 kąpielisk, które mają funkcjonować w czasie trwania sezonu kąpielowego. Jedno z nich będzie zlokalizowane w Pasłęku na rzece Wąskiej, pozostałe na jeziorach. W zeszłym roku mieliśmy w sumie 42 kąpieliska - poinformowała kierownik oddziału higieny komunalnej w wojewódzkiej stacji sanepidu Agnieszka Jankowska.

Jak dodała, od 1 czerwca mają ruszyć trzy kąpieliska - nad jeziorem Dadaj w Rukławkach, nad jeziorem Kisajno przy ośrodku szkolenia wodnego i nad jeziorem Bartężek w Tardzie. Większość kąpielisk w regionie ma zostać otwartych po połowie czerwca.

Np. w Olsztynie będą trzy miejskie kąpieliska: dwa nad jeziorem Ukiel a jedno nad Skandą. Zaczną działać w pierwszy dzień wakacji, tj. 24 czerwca i będą czynne do 3 września.

Kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Warmińsko-mazurski sanepid nie wie jeszcze, ile będzie tzw. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, które mogą funkcjonować nie dłużej niż 30 dni w roku. Informacje o nich mają spływać na bieżąco od gmin, gdy organizatorzy będą składać wnioski. W poprzednim sezonie było 40 takich miejsc w regionie.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi badanie wody przed otwarciem sezonu kąpielowego danego kąpieliska, a następnie nie mniej niż trzy razy w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak, aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. Poza tym badania są prowadzone każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w kąpielisku.

W trakcie ubiegłorocznego sezonu w pięciu kąpieliskach w województwie wprowadzane były tymczasowe zakazy kąpieli spowodowane zakwitem sinic.

To liczba porównywalna w stosunku do innych sezonów. Zakwity sinicowe zależą od pogody. Jeżeli mamy upalne lato, wysoką temperaturę powietrza i małe mieszanie się wód w akwenie, to wtedy są warunki dogodne do rozwoju sinic. Natomiast od lat już nie mamy zanieczyszczeń bakteryjnych, mikrobiologicznych wody - powiedziała Jankowska.

Osoby planujące wypoczynek nad wodą mogą sprawdzić za pośrednictwem internetu czystość wody w kąpieliskach morskich i śródlądowych w "serwisie kąpieliskowym" prowadzonym przez Departament Zdrowia Publicznego Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Działa on pod adresem sk.gis.gov.pl i uwzględnia wszystkie wyznaczone uchwałami rad gmin kąpieliska w Polsce. Można tam znaleźć informacje m.in. o jakości wody, infrastrukturze kąpieliska oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia sezonu w wybranym kąpielisku.