Niedawno informowaliśmy o padłej kolonii mew na wyspie Ptasia Ostoja w Gołdapi. Teraz ognisko ptasiej grypy odnotowano w gminie Ryn, na wyspie-rezerwacie na jeziorze Ryńskim.

Martwe ptaki znaleziono na Ptasiej Wyspie przy zachodnim brzegu jeziora Ryńskiego, na przeciwko miejscowości Rybical. Na razie mowa jest o około 600 padłych ptakach, ale z naszych nieoficjalnych informacji - może być ich nawet dwa tysiące. Służby weterynaryjne już podjęły odpowiednie kroki.

Powiatowy lekarz weterynarii w Giżycku wyznaczył strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków. Obejmuje ona obręb administracyjny miejscowości Rybical w gminie Ryn, w powiecie giżyckim. We wspomnianej strefie nakazuje się m.in. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub w innych zamkniętych obiektach albo miejscach w gospodarstwie. Należy również zabezpieczyć paszę przed kontaktem dzikich ptaków. Na fermach drobiu trzeba też stosować specjalne maty dezynfekujące. 

Zaleca się unikania kontaktu z dzikimi ptakami, zarówno padłymi, jak i żywymi. Każdy przypadek padłego ptaka należy zgłosić odpowiednim służbom weterynaryjnym. 

Podobne zalecenia obowiązują wciąż w Gołdapi, gdzie na sztucznej wyspie, na zbiorniku retencyjnym znaleziono padłą kolonię mew.