Prawie 5500 cudzoziemców sprawdzonych i aż 1300 pracujących niezgodnie z przepisami. To wyniki kontroli warmińsko-mazurskiego oddziału straży granicznej przeprowadzonej w 121 miejscach. Kontrole prowadzone były od początku roku do końca listopada.

Funkcjonariusze straży granicznej największe uchybienia stwierdzili w branży budowlanej. W budownictwie pracowało nielegalnie 28 proc. obcokrajowców. Na drugim miejscu znajdują się firmy pośredniczące w zatrudnianiu - 19 proc. 

Kolejne branże, w których stwierdzono naruszenia przepisów, dotyczące zatrudniania cudzoziemców to: gastronomia - 16 proc., produkcja - 13 proc., usługi - 8 proc., turystyka - 5 proc., rolnictwo - 4 proc., handel, transport - 3 proc. i górnictwo 1 proc.

Obywatele Ukrainy stanowili największą grupę nielegalnie pracujących - 68 proc. Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Białorusi - 10 proc. oraz Gruzji i Indonezji - po 9 proc.

Najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w powiatach: olsztyńskim - 25 proc., ełckim - 12 proc., iławskim i ostródzkim - po 8 proc., mrągowskim, giżyckim i piskim - po 7 proc. Sądy od początku roku do końca listopada wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę ponad 130 tys. zł.