Od początku wakacji inspektorzy sanitarni sprawdzają warunki wypoczynku dzieci i młodzieży. W ostatnich dniach skontrolowano ponad sto takich miejsc, niestety stwierdzono kilka nieprawidłowości, w tym na stołówkach. Nałożono kilka mandatów.

W minionym tygodniu pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzili kontrole ponad stu miejsc, gdzie wypoczywają dzieci i młodzież. W jednym przypadku nałożono mandat w wysokości 500 złotych. Chodzi o obóz pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej, który ZHR z Wrocławia zorganizował w powiecie iławskim. Co stwierdzili inspektorzy? 

W namiotach panował nieporządek (porozrzucane buty, rzeczy osobiste przechowywane razem ze sprzętem do spożywania posiłków i środkami higienicznymi). 

Nie zapewniono odpowiednich warunków do utrzymania higieny osobistej (brak dezynfekcji misek do mycia się, brak pojemnika na zużyte środki higieniczne w umywalni dziewcząt), brak wody do spożycia, brak wietrzenia namiotów (poły zamknięte), niewłaściwe przechowywanie leków, w dwóch namiotach ustawienie łóżek uniemożliwiające swobodny dostęp chociaż z jednej strony. 

Na komendanta obozu nałożono mandat karny 500 zł, wszczęto też postępowanie administracyjne. 

Inspektorzy sanitarni skontrolowali też 36 stołówek. W tym przypadku niestety uchybień było więcej. W jednym z hoteli w powiecie piskim pomieszczenia i stanowiska pracy były wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem. Nie było właściwych warunków do obróbki wstępnej warzyw i owoców. Nie było też możliwości wglądu m.in. do wyników badania wody. Odpowiedzialną osobę ukarano mandatem w wysokości 500 złotych.

Dużo nieprawidłowości stwierdzono też na dwóch obozach namiotowych w powiecie iławskim i szczycieńskim. Brak miejsca do przygotowywania posiłków, brak porządku i czystości, brak odpowiednich warunków do przechowywania żywności, brak środków do dezynfekcji powierzchni, brak ciepłej wody do mycia naczyń - to tylko niektóre z uchybień. W powyższych obozach za stwierdzone nieprawidłowości osoby odpowiedzialne ukarano grzywnami w drodze mandatu karnego (odpowiednio w wysokości 200 zł oraz 300 zł).