16. Dywizja Zmechanizowana przeprowadzi w dniach 27-31 marca ćwiczenie taktyczne z wojskami sojuszniczymi pod kryptonimem Zalew-23 w rejonie Mierzei Wiślanej. W manewrach wezmą udział także Batalionowa Grupa Bojowa NATO, Marynarka Wojenna, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Wojska Inżynieryjne

Jak poinformowała rzecznik 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej mjr Magdalena Kościńska, jest to największe przedsięwzięcie szkoleniowe realizowane przez dywizję w 2023 roku.

W ćwiczeniu uczestniczy 2,5 tys. żołnierzy z jednostek Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Inspektoratu Wsparcia SZ, WOT oraz sił sojuszniczych wchodzących w skład Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Ponadto, w ćwiczeniu zaangażowanych jest około 500 jednostek sprzętu bojowego i zabezpieczenia logistycznego. 

Scenariusz manewrów zakłada realizację zadań nie tylko na Mierzei Wiślanej, ale również na Przykoszarowym Placu Ćwiczeń w Modrzewinie, w 22. Bazie Lotniczej w Malborku oraz Porcie Wojennym w Gdyni.

Jak wyjaśniła mjr Kościńska, oficjalne ćwiczenia rozpoczną się 24 marca 2023 r. 

Jako główny element ćwiczenia zaplanowano wykonanie przeprawy przez Mierzeję Wiślaną przez pododdziały 15. Brygady Zmechanizowanej oraz Batalionową Grupę Bojową eFP przy wsparciu żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych.

Żołnierze wykonają przeprawą za pomocą transporterów PTS-M oraz zrealizują transport uszkodzonego sprzętu. Ponadto batalion zmotoryzowany 15BZ będzie prowadził walkę o odzyskanie obiektu.

Głównymi celami ćwiczeń będzie skuteczne prowadzenie działań w przypadku ataku terrorystycznego (odbicie zakładników), prowadzenie rozpoznania przez Marynarkę Wojenną na kierunku Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, prowadzenie działań demonstracyjnych na kierunku Zatoki Gdańskiej oraz działanie w sytuacji wystąpienia skażeń - głosi komunikat 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Polska uczestniczy w inicjatywie NATO eFP - wzmocnionej Wysuniętej Obecności (ang. enhanced Forward Presence). Polska odgrywa w inicjatywie eFP szczególną rolę. Jest jednym z państw gospodarzy, jest również państwem delegującym swoje siły do jednej z grup, a także tworzy w Elblągu wielonarodowe dowództwo dywizyjne, które koordynuje działania wszystkich grup eFP. 

Główną siłę EFP stanowią cztery wielonarodowe batalionowe grupy bojowe NATO rozmieszczone w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Każda grupa została utworzona przez państwo ramowe, którymi są odpowiednio: Stany Zjednoczone, Niemcy, Kanada i Wielka Brytania.