​Kilkuset ukraińskich lekarzy ubiega się o potwierdzenie swoich uprawnień w Polsce. W ostatnim roku z uproszczonej procedury skorzystało 1450 lekarzy i 600 pielęgniarek, głównie z Ukrainy.

Uproszczenie w procedurze wprowadzono w związku z Covid-19, te przepisy cały czas obowiązują. Do tej pory skorzystało z niej ponad 1400 lekarzy i 600 pielęgniarek. To głównie obywatele Ukrainy, ale też i Białorusi.

Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie rozpatrzono pozytywnie już 70 wniosków złożonych przez lekarzy w większości z Ukrainy. Około 400 czeka na rozpatrzenie - informuje Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Procedura nie trwa długo, ponieważ jeśli nie ma żadnych przeszkód formalnych, przedstawione dokumenty nie budzą żadnych zastrzeżeń i nie ma również żadnych merytorycznych uwag, co do procesu kształcenia lekarza, wydanie decyzji przez ministerstwo trwa do dwóch tygodni.

Izby lekarskie potwierdzają ten fakt wpisując na listę lekarzy uprawnienia nadane przez ministerstwo.