W związku z rosyjską agresją na Ukrainę wszyscy studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą otrzymać doraźną zapomogę pieniężną z funduszu świadczeń dla studentów. Na Politechnice Lubelskiej kształci się 575 osób z Ukrainy - to największa grupa wśród polskich uczelni technicznych.

Studenci tej uczelni mogą składać podania o przyznanie zapomogi w wysokości 900 zł. Dotychczas taką zapomogę można było otrzymać maksymalnie dwa razy w ciągu roku akademickiego. Dzięki specustawie nie ma ograniczenia w liczbie przyznanych zapomóg.

Z otrzymanych środków studenci mogą m.in. opłacić akademik. Do tej pory do władz politechniki wpłynęło 200 wniosków o zapomogę. Stu osiemdziesięciu ukraińskich studentów już ją otrzymało.

Osoby, które posiadają zaległości w opłatach związanych ze studiami mogą wnioskować o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie jej na raty.

Jednocześnie cały czas zbierane są na uczelni m.in. produkty żywnościowe, które przekazujemy potrzebującym studentom - powiedziała Iwona Czajkowska-Deneka, rzeczniczka prasowa Politechniki Lubelskiej.

Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej studiuje około 800 osób z Ukrainy. Uczelnia utworzyła specjalną stronę internetową: www.ukraina.umcs.pl. Zamieszczane są tam treści w języku ukraińskim i polskim dotyczące kompleksowych działań UMCS oraz różnorodnych form wsparcia studentów i doktorantów z Ukrainy. Na dedykowany e-mail: ukraina@umcs.pl na bieżąco spływają i są procedowane różnorodne sprawy związane z obecną sytuacją. Powołano także pełnomocnika rektora ds. pomocy Ukrainie dr Alinę Czarnacką oraz uczelniany zespół ds. pomocy Ukrainie.

Na UMCS obowiązuje uproszczona procedura wnioskowania o zapomogę dla studentów w trudnej sytuacji życiowej. Studenci UMCS pochodzący z Ukrainy zainteresowani przyznaniem tego rodzaju wsparcia finansowego mogą składać wnioski przez system USOSweb. Dotychczas z tego rodzaju pomocy skorzystało kilkuset osób.

W uzasadnionych przypadkach studenci mogą również składać podanie do rektora UMCS, za pośrednictwem dziekana właściwego wydziału, o obniżenie opłaty za studia.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców uruchomiło bezpłatny kurs języka polskiego - w pierwszej kolejności dla członków rodzin studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów UMCS. Bezpłatny, stacjonarny kurs nauki języka polskiego rozpoczęło już 7 grup, utworzono także 7 grup na zajęcia online. Łącznie w kursie uczestniczy ok. 220 osób.

W Stołówce Akademickiej "Trójka" uruchomiona została stacjonarna zbiórka darów pod nazwą "UMCS - razem dla Ukrainy", którą koordynował Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS. Transporty darów zostały już przekazane uchodźcom oraz potrzebującym za wschodnią granicą.

Równolegle prowadzona jest zbiórka pieniężna (https://zrzutka.pl/cx62ur). Fundusze zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych środków dla osób z Ukrainy, w tym rodzin naszych studentów. Studentom i doktorantom z Ukrainy uczelnia zapewnia również pomoc w kryzysie oraz wsparcie psychologiczne

Na podstawie porozumienia z prezydentem miasta Dom Studencki Helios został przekazany na potrzeby zakwaterowania uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi.

Uniwersytet współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie, która zapewnia bezpłatną pomoc prawną oraz wsparcie osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną oraz ich bliskim w Polsce. Pomoc jest realizowana online, z wykorzystaniem specjalnie utworzonego adresu poczty elektronicznej: ua@oirp.lublin.pl Działa także całodobowy numer telefonu +48 518 777 025, pod który można wysłać SMS-em prośbę o kontakt z prawnikami.

   

Opracowanie: