W Lublinie zaczął się nabór pomysłów do budżetu obywatelskiego na rok 2025. Projekty będzie można zgłaszać do 14 marca.

Pomysły można zgłaszać w trzech kategoriach.

Pierwszą z nich są projekty dzielnicowe, czyli dotyczące tylko jednej dzielnicy. Koszt takiego pomysłu nie może przekraczać 400 tys. zł. Projekt powinien dotyczyć "przede wszystkim" inwestycji, np. budowy, przebudowy i remontów ulic, placów zabaw, chodników lub miejsc parkingowych. Na każdą dzielnicę ma przypadać po 400 tys. zł.

Druga kategoria to ogólnomiejskie projekty inwestycyjne. W takim projekcie będzie można zawrzeć nie więcej niż dwie inwestycje "mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu". Co to oznacza?

Remont dwóch sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont dwóch ulic w różnych lokalizacjach, to już dwa odrębne zadania - wyjaśnia Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. Dodaje, że zgłoszony pomysł nie może zakładać stworzenia samej dokumentacji projektowej dla proponowanej inwestycji.

Do trzeciej kategorii trafią ogólnomiejskie pomysły niezwiązane z inwestycjami, np. zajęcia sportowe i kulturalne, przy czym koszt takiego projektu nie może przekraczać 200 tys. zł.

W obliczaniu kosztów projektu pomocny ma być cennik udostępniany na internetowej stronie Urzędu Miasta pod adresem www.lublin.eu/budzetobywatelski 

Propozycje od mieszkańców będą przyjmowane do 14 marca. Autorzy pomysłów muszą pamiętać o dołączeniu listy osób popierających projekt. Wystarczą dwa podpisy, w tym samego autora.

Dokumenty można składać poprzez stronę internetową https://decyduje.lublin.eu/pl/login/, przez platformę ePUAP lub na papierowych formularzach, które będą dostępne w Biurach Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13-15, Kleeberga 12a oraz przy ul. Nowy Świat 38.

Inwestycje zgłaszane do budżetu obywatelskiego nie mogą dotyczyć nieruchomości innych niż działki miejskie lub należące do Skarbu Państwa tereny, które mogą być przeznaczone pod daną budowę. W grę nie wchodzą też nieruchomości, o których zwrot upomnieli się dawni właściciele. Inwestycje nie mogą również być sprzeczne z obowiązującym planem zagospodarowania terenu.

Wnikliwa weryfikacja

Wszystkie zgłoszone pomysły mają być sprawdzone przez urzędników, którzy będą mogli zdyskwalifikować projekt m.in. wtedy, gdy uznają, że narusza on dobre obyczaje lub będzie "generować koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu". Odrzucone mogą być też propozycje skutkujące "wzrostem natężenia ruchu samochodowego" lub wzrostem natężenia hałasu.

Od negatywnej oceny będzie można się odwołać. Po rozpatrzeniu takich odwołań Urząd Miasta ma ogłosić ostateczną listę projektów, na które będzie można głosować od 23 września do 10 października. 

W tym terminie każdy mieszkaniec Lublina, bez względu na wiek, będzie mógł poprzeć nie więcej niż dwa projekty ogólnomiejskie i maksymalnie dwa dzielnicowe. Wynik głosowania ma przesądzić o tym, na co miasto zarezerwuje w przyszłorocznym budżecie 14,7 mln zł.