​Od początku lipca do końca września Lublin odwiedziło blisko 300 tys. podróżnych z Polski. To więcej niż przed pandemią.

Od początku 2022 roku do Lublina przyjechało już ponad 600 tys. osób. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z 2021 r., kiedy do miasta w ciągu całego roku przyjechało ok. 334 tys. podróżnych z kraju.

Dane pokazują, że od lipca do września w Lublinie gościło niemal 140 tys. odwiedzających miasto przez jeden dzień oraz ponad 148 tys. osób, które skorzystały z noclegów.

Najliczniejszą grupę stanowili podróżni pozostający w Lublinie 2 dni (20 proc. wszystkich turystów). Dla porównania - od 5 dni do tygodnia spędziło w mieście 10 proc. odwiedzających. 

Kto najchętniej przyjeżdża do Lublina? Ogłoszone przez miasto dane pokazują, że to głównie mieszkańcy województwa lubelskiego (41% wszystkich podróżnych) i mazowieckiego (35%).

Miejsca odwiedzane najchętniej to: Zamek Lubelski, Plac Litewski, Krakowskie Przedmieście i Stare Miasto. Najliczniejszą grupę stanowili turyści między 21. a 25. rokiem życia - prawie 1/3 ogółu.

Ustalenie liczby osób, które odwiedziły Lublin, możliwe jest dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Dane pochodzą z geolokalizacji urządzeń mobilnych podróżnych. Gromadzone są na zlecenie Miasta Lublin i Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin.