Niewybuchy znaleziono podczas prac ziemnych prowadzonych w Lebiedziewie na Lubelszczyźnie. Saperzy zabezpieczyli łącznie 11 pocisków artyleryjskich.

Pociski z czasów I wojny światowej znajdowały się w wykopie pod kabel energetyczny. Najpierw saperzy zabezpieczyli siedem niewybuchów. Po sprawdzeniu okolicznego terenu, wykopali kolejne cztery pociski.

Policja przypomina, że takie znaleziska - mimo upływu lat - w dalszym ciągu są bardzo niebezpieczne.

Przedmiotów tych nie wolno: odkopywać, dotykać, podnosić, przenosić, uderzać, rozbijać, rzucać, podgrzewać (np. wrzucać do ogniska), manipulować nimi - podkreślają mundurowi. 

Apelują również do amatorów pozyskiwania złomu oraz zbieraczy różnego rodzaju militariów. 

Pamiętajmy, że nawet w przypadku odnalezienia przedmiotu choćby przypominającego niewybuch, pod żadnym pozorem nie wolno nam go dotykać. Jeśli to możliwe, należy miejsce, w którym został znaleziony niewypał lub niewybuch zabezpieczyć przed dostępem innych osób, następnie powiadomić niezwłocznie najbliższą jednostkę policji - podkreślają funkcjonariusze.