Oczekiwanie na narodziny dziecka to stresujący czas – nie tylko dla matki, ale także dla ojca. Aby nieco złagodzić to napięcie, w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki powstała sala, w której tatusiowie, ale także babcie czy dziadkowie mogą czekać, aż narodzi się potomek.

Nowoczesna poczekalnia bloku porodowego - z bezpieczną organizacją ruchu pacjentek i towarzyszących im osób, śluzami oraz miejscem do wypoczynku - powstała w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. 

Poród to niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdej rodziny - z jednej strony ogromny stres, z drugiej radość. Od lat staramy się, by pacjentka miała przy sobie kogoś bliskiego. Pandemia trochę to zaburzyła, ale wracamy już do normalności. Nie zawsze jest tak, by osoba towarzysząca mogła przez cały czas być z rodzącą - czasem poród się przedłuża, niezbędne są interwencje medyczne, np. cięcie cesarskie. Dlatego ważne jest, by miejsce dla osób oczekujących było wygodne, pogodne i aby łagodziło stres - podkreśliła prof. Iwona Maroszyńska, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

Blok porodowy w Instytucie przeszedł niedawno gruntowną modernizację, m.in. powstały w nim komfortowe warunki do prowadzenia porodów rodzinnych w przytulnych i wygodnych salach. Rocznie w placówce przychodzi na świat 4 tys. dzieci, więc poczekalnia na pewno się przyda. 

W ramach poczekalni zaplanowano śluzy "brudne" i "czyste", umożliwiające m.in. oddzielenie pacjentek z chorobami zakaźnymi już na etapie przyjęcia do placówki. 

Z kolei dla przyszłych ojców przygotowano śluzę, w której będą mogli przebrać się, a nawet wziąć prysznic przed wejściem do sali porodowej. Sercem poczekalni jest pulpit informacyjny sterujący systemami bezpieczeństwa.

Kiedy dawniej budowano bloki porodowe nie przewidywano miejsca dla osób towarzyszących pacjentkom. Ale nam zależy na obecności tych osób. Poczekalnia to miejsce, gdzie ojcowie będą mogli zostawić swoje ubranie, torby, które dezorganizowałyby pracę na bloku. Poród trwa czasem kilkanaście godzin - osoba towarzysząca będzie mogła przyjść do poczekalni, by odpocząć. Tutaj są także specjalne toalety dla oczekujących. To pomieszczenie stwarzające poczucie komfortu i bezpieczeństwa - zaznaczył kierownik bloku porodowego w ICZMP prof. Przemysław Oszukowski.