Z okazji obchodzonego w 2024 Roku Witolda Gombrowicza Teatr Powszechny w Łodzi zaplanował cykl spotkań przybliżających literaturę jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy. Pierwsze z nich, przy kawie, herbacie i cieście w teatralnej kawiarni – w niedzielę.

Podczas zaplanowanych raz w miesiącu spotkań aktor Jan Wojciech Poradowski przeczyta fragmenty utworów Gombrowicza.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w niedzielę o godz. 16. Przyjmie formę wywiadu - Jan Wojciech Poradowski jako Gombrowicz usłyszy pytania na swój temat. Częściej właśnie na swój niż na temat literatury. Odpowie fragmentami tekstów zebranych w tomie "Varia" wydanym przez Wydawnictwo Literackie. Teksty zebrane w tym tomie są jak materiały ze śledztwa biograficznego. Bywają zabawne, absurdalne, ironicze. Odkrywają sylwetkę pisarza jako człowieka nieustannie wątpiącego, czujnego, nieskłonnego do uznania twórczości za wybitną - poinformował Miłosz Słota z Teatru Powszechnego.

Jak dodał, będzie to przyczynek do poznania utworów, które powstawały z zajadłej potrzeby działania literackiego, silniejszej niż tworzenie wizerunku rozsądnego i spełnionego pisarza. Jest to szczególnie widoczne, gdy prześledzimy z uwagą z widzami to, w jakich realiach i czasach powstawały kolejne wypowiedzi - przekonywał.

Za wybór tekstów i koncepcję spotkań odpowiada dramaturg Michał Pabian.

Drugie spotkanie z cyklu zaplanowano 2 marca o godz. 16 w kawiarni teatru. Bilety kosztują symboliczną złotówkę.

Rok 2024 w 120. rocznicę urodzin pisarza Rokiem Witolda Gombrowicza ustanowił Senat.

Witold Gombrowicz należy dziś nie tylko do najważniejszych twórców rodzimej literatury, ale pozostaje również jednym z czołowych inspiratorów współczesnej europejskiej myśli filozoficznej, społecznej i artystycznej. Jego dorobek od dziesięcioleci stanowi wizytówkę nowoczesnej polskiej kultury, jej uniwersalnego wymiaru i awangardowego potencjału - podkreślono w uchwale Senatu przyjętej 7 września ub.r.

Witold Gombrowicz (1904-1969) to jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku - prozaik, dramaturg i eseista. Debiutował zbiorem opowiadań psychologiczno-fantastycznych "Pamiętnik z okresu dojrzewania" w 1933 roku. Utrzymana w tonie groteski powieść "Ferdydurke" (1937) zarysowała główne problemy jego twórczości: znaczenie formy oraz ról społecznych w stosunkach między ludźmi i w ich psychice. Jego inne znane utwory to: "Iwona, księżniczka Burgunda", "Ślub", "Trans-Atlantyk", "Pornografia" i "Kosmos". Kalejdoskop problemów intelektualno-artystycznych oraz informacji biograficznych przyniosły "Dziennik 1953-1956", "Dziennik 1957-1961", "Dziennik 1967-1969". Jego utwory były przekładane na języki obce oraz inscenizowane w wielu teatrach na świecie. Zmarł w 1969 roku we Francji.