Dwie oferty zostały złożone w przetargu na przebudowę ul. Krakowskiej -na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej. Remont ma zacząć się jeszcze w tym roku.

Jedna z firm wyceniła wykonanie remontu na ok. 22, 36 mln zł, a konsorcjum dwóch innych firm na ok. 26, 8 mln zł. Po weryfikacji ofert,  miasto będzie mogło podpisać umowę z wybranym wykonawcą. 

Start inwestycji planowany jest jeszcze w 2022 roku.

Ulica Krakowska ma zostać zmodernizowana na niespełna kilometrowym odcinku od ul. Siewnej do ul. Barskiej. W planach jest budowa ronda przy ul. Siewnej.

W ramach inwestycji pojawi się nowa nawierzchnia, proste chodniki, bezpieczne zjazdy do posesji, ponadto zostanie wykonane odwodnienie i kanalizacja deszczowa. Po zachodniej stronie pojawi się droga dla rowerów. 

Wzdłuż odnowionego odcinka będzie posadzona nowa zieleń.