Jaki wpływ na klimat ma osiedle Radiostacja w Łodzi? Sprawdzają to badacze, którzy pod lupę wzięli kilka największych, polskich miast: Kraków, Łódź, Rzeszów, Warszawę oraz Wrocław. Analizują je pod kątem wpływu na klimat. Ma się to odbyć w ramach programu NEEST - jest to wielopoziomowe badanie, które docelowo ma pomóc w redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku.

NEEST oznacza "NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories". Jest to dwuletni program finansowany przez Unię Europejską w ramach Misji Miast Unii Europejskiej.

Łódzki Wydział Kształtowania Środowiska jest współkoordynatorem projektu NEEST, który realizowany jest w kilku największych polskich miastach (Kraków, Łódź, Rzeszów, Warszawa i Wrocław).

Projekt polega na wielopoziomowym zbadaniu wybranych obszarów miejskich pod kątem ich wpływu na klimat - stanu budynków oraz zachowań mieszkańców. Wnioski przedstawione zostaną nie tylko badanym, będą one zebrane ze wszystkich miast i opublikowane dla każdej jednostki samorządowej, która chce dokonywać podobnych zmian u siebie.

Liderem projektu jest Kraków, a partnerem naukowym - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Radiostacja pod lupą ekspertów

W Łodzi na obszar testowy wybrano fragment osiedla Radiostacja, bo tam zabudowa i układ terenu są odpowiednio zróżnicowane - domy jednorodzinne, bloki, tereny zielone, infrastruktura publiczna. Przeprowadzona zostanie w tym miejscu analiza zachowań społecznych i potrzeb technicznych, żeby w przyszłości przeprowadzić tam proces modernizacji pozwalający zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. 

Przed rozpoczęciem badań planowane są spotkania z mieszkańcami, które organizować będzie łódzkie Biuro Aktywności Miejskiej. Przedstawione zostaną na nich założenia projektu i oczekiwane rezultaty. Eksperci będą też zachęcać do wspólnego działania i zaangażowania w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Jak "naprawić" dzielnicę?

NEEST pozwoli wypracować niezbędne i uniwersalne modele działania w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej we wszystkich polskich miastach. Modele te pokażą, jak przeprowadzić kompleksową i akceptowalną lokalnie modernizację budynków, ale również co poprawić w naszych zachowaniach - użytkowników tkanki miejskiej. 

Wyniki mogą być wykorzystywane przez inne miasta polskie i europejskie, zwłaszcza w krajach o podobnych uwarunkowaniach klimatycznych i odczuwających skutki gospodarki socjalistycznej przed 1990 r. (budownictwo wielorodzinne, rozbudowane sieci ciepłownicze, podobny poziom zamożności, zwyczaje konsumenckie).

O NEEST

Projekt NEEST ma pomóc w osiągnięciu unijnego celu "fit for 55", czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku. A wyzwanie jest w Polsce duże - obecnie prawie 70 proc. z 5 milionów domów jednorodzinnych nie spełnia standardów efektywności energetycznej.

To tylko jeden z problemów cywilizacyjnych. Inne to starzenie się społeczeństwa, rozwarstwienie społeczne, ubóstwo energetyczne, migracje.

Dlatego koordynatorzy projektu chcą blisko współpracować z mieszkańcami wybranych kwartałów, bo doświadczenia uzyskane w trakcie prowadzenia projektu mogą przełożyć się na skuteczniejsze działania w skali krajowej. 

Wyniki badań mają być przedstawione za rok.