Już widać nowy kształt odnawianego Placu Wolności w Łodzi. To kultowe miejsce na mapie miasta zyska zupełnie odmienną perspektywę i dużo zielni. Projekt ze względu na wysokie drzewa, które mają pojawić się w sąsiedztwie pomnika Tadeusza Kościuszki, budzi spory.

Plac Wolności w Łodzi odzyskuje blask i znów będzie mógł być reprezentatywnym miejscem miasta. Jego zmiany są wpisane w program rewitalizacji centrum Łodzi. Po remoncie plac ma być przyjazny ludziom, zachęcający do wypoczynku w cieniu drzew. Zmieni się jednak widok na ulicę Piotrkowską od strony pomnika Tadeusza Kościuszki.

Aktualnie wykonawca przebudowy Placu Wolności prowadzi prace związane z budową torowiska tramwajowego na fragmencie od ul. Nowomiejskiej do ul. Legionów. Wkrótce w tym miejscu rozpocznie się układanie kruszywa.

Pomiędzy ul. Pomorską a ul. Piotrkowską trwają roboty przy warstwach drogowych. Widać już zarysy nowego przystanku na ul. Nowomiejskiej.

Jest też znaczny postęp robót wodociągowych - wykonano przepięcia w ul. Piotrkowskiej i ul. Pomorskiej, w pełni podłączono do sieci trzy posesje (w tym Muzeum Archeologiczne), a  kolejne będą podłączane w najbliższych dniach.

Później prace przy sieci wodociągowej przeniosą się na odcinek od ul. Nowomiejskiej do ul. Legionów. Rozpoczęto też roboty przygotowawcze do zainstalowania nowej fontanny.

Wiosną zaś, zaczną się prace przy zagospodarowaniu terenu. Na Placu Wolności zamiast betonu pojawi się zieleń. Posadzone będą 64 drzewa 8-metrowej wysokości (klony oraz grusze) oraz tysiące krzewów, bylin, ozdobnych traw i roślin cebulowych. Blisko 1200 mkw. zajmie w południowej części placu murawa z wytrzymałych gatunków traw, odpornych na deptanie.

Wraz z drzewami stworzy minipark, w którym będzie można odetchnąć wśród zieleni. Rozległy trawnik otoczą efektowne krzewy. Od strony północnej oraz przy ul. Pomorskiej powstaną ozdobne rabaty kwiatowe, a przy wlocie tej ulicy także dwa kameralne skwery, na których mają funkcjonować ogródki gastronomiczne.

Nasadzenia nie zmienią charakteru Pl. Wolności jako przestrzeni publicznej. Miejscem dla imprez plenerowych i jarmarków ma być forum u podnóża pomnika Kościuszki. Instalowanie budek handlowych przy cokole pomnika oraz przy elewacjach kamienic wokół placu ułatwią zamontowane przy nich przyłącza prądu. 

Ruch samochodów zostanie na placu ograniczony wyłącznie do wjazdów pojazdów służb miejskich oraz mieszkańców i najemców lokali użytkowych.

Finał inwestycji zaplanowano na kwiecień tego roku, a jej wartość to ponad 35 mln złotych. 

Opracowanie: