Zarząd Wojewódzki PiS zatwierdził listy kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Uzyskali oni także poparcie Komitetu Politycznego PiS. O głosy wyborców walczyć będą m.in. obecny przewodniczący Sejmiku Jan Tadeusz Duda, wicemarszałkowie województwa Łukasz Smółka i Józef Gawron oraz była kurator oświaty Barbara Nowak.

W wyborach do Sejmiku Małopolska jest podzielona na sześć okręgów, w których do zdobycia jest łącznie 39 mandatów.

W RMF Regiony przeczytajcie, kto znalazł się na początku list w każdym z okręgów.

W okręgu obejmującym powiaty olkuski, chrzanowski, oświęcimski, miechowski liderką listy jest członek zarządu województwa Iwona Gibas. Miejsce drugi ma radny wojewódzki dyrektor szpitala w Miechowie Mirosław Dróżdż. Ciekawostką jest, że ostatnie miejsce zajmuje Agnieszka Ścigaj, choć nie jest to obecna posłanka, a jedynie zbieżność nazwisk,

W okręgu proszowicko-krakowsko-wielickim listę kandydatów do Sejmiku otwiera wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka, dwójką jest radny województwa Bogdan Pęk, a z trzeciego miejsca wystartuje Paweł Nowak, prezes Kopalni Soli Wieliczka.

W okręgu obejmującym miasto Kraków liderem jest przewodniczący sejmiku Jan Tadeusz Duda, ojciec prezydenta RP, z miejsca drugiego startuje były wicewojewoda małopolski, a niegdyś asystent Ryszarda Terleckiego Mateusz Małodziński, zaś trzecia jest była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Listę w Krakowie zamyka obecny radny wojewódzki Andrzej Ziobro.

W okręgu obejmującym powiaty wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski i  tatrzański z pierwszej pozycji wystartuje radny województwa z najdłuższym stażem, szef klubu radnych PiS w sejmiku Rafał Stuglik, drugie miejsce ma radna wojewódzka Danuta Kawa, a trzecie reprezentujący Suwerenną Polskę Marek Wierzba - dyrektor szpitala w Nowym Targu i radny województwa.

W okręgu piątym (powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów) listę otwiera były wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, drugi jest wicemarszałek województwa Józef Gawron, a trzecia jest Marta Lech-Malec - członek zarządu województwa reprezentująca Suwerenną Polskę. Listę w tym okręgu zamyka Kazimierz Koprowski prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i były kandydat na prezydenta Tarnowa.

W okręg  "nowosądeckim" (powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sączowy Sącz) liderem listy jest radny sejmiku, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń, dwójką radna Jadwiga Wójtowicz, dyrektor sanepidu w Gorlicach, a na trzecim miejscu jest były poseł Jan Duda.

Do Rady Miasta Krakowa jedynkami w poszczególnych okręgach będą:

  • Agnieszka Paderewska, asystentka posła Ryszarda Terleckiego
  • Maciej Michałowski, były dyrektor biura w Ministerstwie Infrastruktury
  • Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
  • Włodzimierz Pietrus, szef klubu radnych PiS w Radzie Miasta Krakowa
  • Małgorzata Kot, radna miejska
  • Krzysztof Sułowski, radny miejski
  • Mariusz Andrzejewski lub radny Marek Sobieraj.