Urzędnicy w Krakowie chcą zmian w uchwale krajobrazowej. Ta obowiązuje pod Wawelem już dwa lata. W tym czasie sprawdzano, czy przepisy są precyzyjne i łatwe do zastosowania.

Do specjalnego zespołu, który miał przeanalizować zasadność zmian w uchwale, zgłoszono w sumie 177 propozycji. Pozytywną rekomendację uzyskało 57 z nich, co przełożyło się na 41 przepisów.

Chodzi głównie o doprecyzowanie tych kwestii, o które przedsiębiorcy najczęściej dopytują urzędników.

Do tej pory umieszczanie reklam i szyldów jest dopuszczone na elewacji frontowej. My tę definicję elewacji frontowej zmieniamy, żeby była to nie tylko ta elewacja z wejściem głównym, ale wszystkie widoczne od strony przestrzeni publicznej - wyjaśnia Adam Bik-Multanowski, zastępca dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK. Inna zmiana dotyczy murali. Chodzi o to, że gdybyśmy dopuścili umieszczanie QR-kodów z informacjami o sponsorach, to mural miałby charakter artystyczny a nie reklamowy - dodaje urzędnik.

Chodzi nie tylko o łagodzenie przepisów. Kraków chce kategorycznie zakazać wieszania banerów na rusztowaniach, bo było to przez właścicieli budynków nadużywane. Często remont był fikcyjny, a chodziło o zarabianie pieniędzy.

Czy krakowianie stosują się do przepisów ustawy krajobrazowej? Urzędnicy twierdzą, że tak i widać to gołym okiem, choćby na takiej ulicy jak Kalwaryjska. Ale to także efekt licznych kontroli.  

Przeprowadziliśmy 14 tys. kontroli zajęcia pasa drogowego, a Wydział Architektury w ciągu tych dwóch lat wszczął blisko 2 tys. postępowań administracyjnych. To są dość skomplikowane postępowania - mówi wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk.

Jak zaznaczył w trakcie postępowań również właściciele nośników reklamowych korzystają z przysługujących im uprawnień, co wydłuża likwidację tych, które zostały ustawione niezgodnie z prawem.

W ciągu 2 lat naliczono 2,5 mln kar za nielegalne reklamy. Ściągnęliśmy niespełna 10 proc z tej kwoty - dodał Muzyk. 

Przykładowe propozycje zmian w uchwale:

 • doprecyzowanie relacji pomiędzy uchwałą krajobrazową, a uchwałami o parkach kulturowych: uchwała krajobrazowa powinna określać lokalizację reklamy, a pozostałe kwestie powinny regulować uchwały o parkach kulturowych.
 • wskazanie wprost, że dopuszczalne są tylko te formy tablic i urządzeń reklamowych, które są wymienione w uchwale
 • doprecyzowanie definicji muralu, totemu, bilbordu i elewacji frontowej;
 • wprowadzenie szeregu poprawek w zakresie szyldów (m.in. uściślających i ujednolicających wymiary i formę szyldów, powierzchnię jaką mogą zajmować na elewacji a także dopuszczających ich umieszczanie na elewacjach bocznych i ogrodzeniach oraz na osłonach urządzeń technicznych na dachu (gdzie dopuszczono także większe ich wymiary niż obecnie).
 • doprecyzowanie kwestii reklam na automatach paczkowych;
 • zwiększenie obostrzeń dotyczących tablic i urządzeń na ścianach "ślepych" (zmniejszenie ich wymiaru i ograniczenie lokalizacji tylko do I strefy);
 • dopuszczenie oznaczania poprzez logo właścicieli tzw. okrąglaków, zwiększenie minimalnej odległości między nimi i opracowanie wzorników dla obu form tych słupów;
 • doprecyzowanie sposobu oświetlania reklam i ich odległości od skrzyżowań;
 • wyłączenie z regulacji uchwały totemów i pylonów cenowych na stacjach paliw, czy też innych tablic, których umieszczenie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;
 • wykluczenie możliwości lokalizowania banerów reklamowych na rusztowaniach;
 • częściowe dopuszczenie kodów QR poprzez wyłączenie z przepisów uchwały;
 • wprowadzenie drobnych korekt dotyczących ogrodzeń i małej architektury.

Propozycje zmian w uchwale krajobrazowej trafią pod obrady Rady Miasta Krakowa.


Opracowanie: