Zabytki sprzed 100 tys. lat, pozostałości po kulturze łużyckiej oraz najstarsze wczesnośredniowieczne ślady. Wszystko to można oglądać na nowej wystawie "Pradzieje Wawelu". Eksponaty wróciły na "do gablot" po przeszło 60 latach.

Na nowej ekspozycji "Pradzieje Wawelu", która stanowi uzupełnienie wystawy "Wawel Zaginiony", można zobaczyć odnalezione na wawelskim wzgórzu eksponaty, datowane na okres pradziejowy m.in. kamienne wyroby, takie jak noże czy ostrza, ale także, rogowe grociki strzał, kościane narzędzia i ozdoby oraz naczynia ceramiczne.

Pradziejową ekspozycję zamyka gablota z pojedynczymi zabytkami datowanymi na okres celtycki i wpływów rzymskich, wśród których znajdują się monety pochodzące z Cesarstwa Rzymskiego" - informuje Zamek Królewski na Wawelu. 

 

Opracowanie: