Coraz mniej czasu zostało tym, którzy chcą zagłosować poza swoim stałym miejscem zamieszkania. Lepiej nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, bo w wielu urzędach trzeba czekać nawet kilka dni. Opcje są dwie: można dopisać się do spisu wyborców w konkretnym miejscu lub dostać zaświadczenie upoważaniające do głosowania w dowolnym miejscu na terenie kraju.

Można to zrobić do 12 października włącznie. Lepiej się jednak pośpieszyć

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Takie zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie gminy w Polsce i ono upoważnia do głosownia także w dowolnej obwodowej komisji wyborczej na terenie kraju. By uzyskać takie zaświadczenie, konieczna jest osobista wizyta w urzędzie.

Każde takie zaświadczenie będzie opatrzone zabezpieczeniami oraz specjalnym hologramem. To niezwykle przydatna opcja dla osób, które np. będą przebywać w podróży lub na wyjeździe i nie wiedzą jeszcze czy np. zdąża wrócić przed zamknięciem lokali wyborczych do swojego stałego miejsca zamieszkania

Taki wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Musi być własnoręcznie podpisany - wyjaśnia dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa Tomasz Popiołek. Zaświadczeni będą wydawane do 12 października. Takie zaświadczenie pozwala na oddanie głosu w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju - dodaje Popiołek.

W Krakowie do tej pory wydano już 3 tysiące takich zaświadczeń.

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

To druga opcja, szczególnie ważna dla tych, którzy wiedzą, gdzie będą przebywać w dniu wyborów, np. mieszkają gdzieś, gdzie nie są zameldowani i nie dopisali się do rejestru wyborców.

Złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania sprawi, że wyborca będzie widniał w spisie wyborców w danej komisji także w każdych kolejnych wyborach.

By dopełnić takiej procedury konieczne jest okazanie lub przesłanie np. umowy najmu lokalu czy zaświadczenia o opłacie rachunków w danym miejscu, ale co ważne takiego wpis można dokonać drogą elektroniczną, bez wychodzenia z domu

Taki wniosek możemy złożyć do 12 października we właściwym urzędzie w danej lokalizacji, ale można to też zrobić elektronicznie na stronie gov.pl - poprzez zakładkę wybory i opcję: zmień miejsce głosowania - mówił Tomasz Popiołek. Ta usługa cieszy się dużym powodzeniem, bo tylko w ciągu miesiąca wpłynęło do nas ponad 23 tys. takich wniosków, z czego 22 tys. drogą elektroniczną - dodał.

Pamiętajmy, że urząd ma 5 dni na rozpatrzenie takiego wniosku. Dlatego urzędnicy, apelują, by nie zwlekać i nie denerwować się niepotrzebnie tuż przed wyborami.

Wielu chętnych do pracy w komisjach

W Krakowie 15 października działać będą 454 obwodowe komisje wyborcze, w tym 43 to będą komisje odrębne, zlokalizowane np. w szpitalach, zakładach karnych, czy w DPS-ach.

Nie było problemu z naborem członków komisji wyborczych. Będzie w nich zasiadać 4145 osób, a komisje będą liczyć od 9 do 11 członków. Na zainteresowanie udziałem w pracach komisji wypłynęło także zwiększenie diet - członkowie komisji dostaną 600 zł, a ich przewodniczący 800 zł. 

 

 

 

Opracowanie: