Gmina Zabierzów rozwiązała umowę z przedszkolem "Radosne nutki" - przekazała RMF FM Małgorzata Górny, zastępca dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie. To w tej placówce pod koniec września 2023 roku doszło do zdarzenia, w wyniku którego zmarł 4-letni chłopiec.

Do tragedii w przedszkolu przy ul. Leśnej w Zabierzowie koło Krakowa doszło 28 września 2023 roku. W jej wyniku zmarł 4-letni chłopiec.

"Gmina Zabierzów rozwiązała umowę z przedszkolem"

Na Gorącą Linię RMF FM otrzymaliśmy informacje o tym, że w minionym tygodniu odbyło się spotkanie z udziałem co najmniej jednego przedstawiciela gminy z rodzicami dzieci z przedszkola przy ul. Leśnej w sprawie przyszłości placówki, a ostatniego dnia lutego została rozwiązana umowa gminy z przedszkolem. Potwierdziła nam to Małgorzata Górny, zastępca dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie (GZEAS).

Tak, w dniu 29 lutego 2024 r. gmina Zabierzów rozwiązała umowę z Przedszkolem "Radosne nutki" w Zabierzowie na realizację zadania publicznego pn. "zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zabierzów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez gminę Zabierzów" - poinformowała RMF FM.

Powód rozwiązania umowy

Jaki jest powód decyzji w sprawie działalności przedszkola kilka miesięcy po tragedii? Zastępca dyrektora GZEAS podała, że po kontroli w placówce "organ prowadzący przedszkole otrzymał zalecenia pokontrolne". Termin realizacji zaleceń upłynął w dniu 2 stycznia 2024 r. - zaznaczyła.

W efekcie, "w dniu 12 lutego 2024 r. do Wójta Gminy Zabierzów wpłynęło pismo informujące, że Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie w trybie nadzoru pedagogicznego stwierdził prowadzenie przedszkola z rażącym naruszeniem przepisów zawartych w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na ich podstawie".

Organ prowadzący nie zastosował się do zaleceń (pokontrolnych - przyp. red.), w związku z czym Małopolski Kurator Oświaty w/w pismem wydał Wójtowi Gminy Zabierzów polecenie wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia Niepublicznego Przedszkola "Radosne nutki" z Ewidencji Placówek Oświatowych prowadzonej przez Gminę Zabierzów - wyjaśniła Małgorzata Górny.

Zastępca dyrektora przekazała, że "gmina Zabierzów, nie mogąc tolerować braku realizacji przez organ prowadzący przedszkole zaleceń pokontrolnych oraz stwierdzonych dalej idących nieprawidłowości, niezwłocznie podjęła działania mające na celu zapewnienie dzieciom z Przedszkola 'Radosne nutki' realizację wychowania przedszkolnego w innym przedszkolu".

Co dalej z dziećmi z przedszkola "Radosne Nutki"?

Zastępca dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie poinformowała RMF FM, że "w dniu 14 lutego 2024 r. Wójt Gminy Zabierzów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 pod nazwą 'Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Zabierzów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zabierzów w okresie od III do VIII 2024 roku'. 

"Do konkursu przystąpiło jedno przedszkole. Po dokonaniu oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złożonej oferty Wójt Gminy Zabierzów podjął decyzję o zawarciu umowy z nowym przedszkolem" - podała wicedyrektor.

Jak przekazała, chodzi o ofertę Przedszkola "Master Kids" w Zabierzowie. "Z przedłożonej w konkursie dokumentacji oraz oświadczeń organu prowadzącego przedszkole jest gotowe, aby przyjąć dzieci" - dodała.

Wyjaśniła, że "dzieci uczęszczające do dnia 29 lutego 2024 r. do Przedszkola "Radosne nutki" w Zabierzowie od dnia 1 marca 2024 r. mają wskazane miejsce realizacji wychowania przedszkolnego w Prywatnym Przedszkolu Niepublicznym 'Master Kids" w Zabierzowie zgodnie z umową na realizację zadania publicznego z dnia 27 lutego 2024 roku".

O tragedii w Zabierzowie

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 28 września, w przedszkolu przy ul. Leśnej w miejscowości Zabierzów koło Krakowa.

4-latek podczas pobytu na placu zabaw wpadł przez źle zabezpieczony otwór wentylacyjny do betonowego zbiornika o głębokości 5 metrów wypełnionego w połowie wodą. Był on przykryty przegnitą płytą paździerzową, która nie wytrzymała wagi małego dziecka. Chłopiec zmarł.

Sprawą zajmuje się prokuratura z Kielc

13 października 2023 roku postępowanie w sprawie śmierci 4-latka w Zabierzowie zostało przekazane do dalszego prowadzenia Prokuraturze Rejonowej Kielce-Zachód.

Jak mówiła na początku października 2023 r. rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Krakowie Katarzyna Duda, szczegółowe okoliczności związane z decyzją o przeniesieniu śledztwa z Krakowa do Kielc nie będą ujawnione z uwagi na dobro sprawy i dobro stron tego postępowania. "Są to okoliczności, które w przyszłości mogłyby skutkować zarzutem braku obiektywizmu przy ocenie materiału dowodowego, a także przy jego gromadzeniu - stąd taka decyzja" - uściśliła przedstawicielka PR. 

Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że 4-letni chłopiec, który zginął w wypadku w Zabierzowie, był synem jednego z prokuratorów.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.