Dobra informacja dla krakowskich cyklistów. W poniedziałek, 20 lutego, rozpocznie się budowa drogi dla rowerów na ul. Stojałowskiego i Cechowej. Plac budowy już został przekazany wykonawcy.

Inwestycja zakłada budowę drogi dla rowerów o szerokości 3 metrów po obu stronach ul. Stanisława Stojałowskiego (od skrzyżowania z ul. por. Halszki) oraz na fragmencie ul. Cechowej (do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki).

W ramach zadania przebudowane zostaną też chodniki, powstaną przejazdy rowerowe na skrzyżowaniach oraz zjazdach,  wymienione zostaną wiaty przystankowe. Pojawi się nowe oświetlenie

Prace będą odbywać się etapami. Rozpoczną się już w najbliższy poniedziałek, 20 lutego, po stronie południowej ul. Stojałowskiego, od ul. Halszki w kierunku ul. Bojki. Inwestycja zakończy się pod koniec maja. 


Zadanie realizowane jest w ramach programu budowy ścieżek rowerowych i uzyskało dofinansowanie z rządowego programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.