​Malwy - rośliny, które kojarzą się z wiejskim obejściem i często były malowane przez młodopolskich artystów, posadzą w sobotę pracownicy Muzeum Krakowa obok Rydlówki. Do włączenia się w akcję, upamiętniającą Włodzimierza Tetmajera, zaproszeni są wszyscy mieszkańcy.

Jak poinformował Krzysztof Haczewski z Muzeum Krakowa, placówka ma ok. 350 sadzonek malw oraz 500 paczek nasion tych roślin dla mieszkańców, którzy przyjdą, by uczestniczyć w wydarzeniu.

Sadzenie potrwa od g. 11 do 13.

Rydlówka w krakowskich Bronowicach Małych to zabytkowy dworek, w którym w 1900 r. odbyło się wesele poety Lucjana Rydla i chłopskiej córki Jadwigi Mikołajczykównej. Wydarzenie to utrwalił Stanisław Wyspiański w dramacie "Wesele".

Muzeum Krakowa we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury chce obsadzić malwami ulice noszące imię Włodzimierza Tetmajera lub ulice Malwowe w całej Polsce.

Gdyby okazało się, że realizacja działania akurat przy tej konkretnej ulicy będzie niemożliwa, odbędzie się ona w innym miejscu, wybranym przez zaproszoną do współpracy instytucję kultury. Będzie to okazja do opowieści o losach Włodzimierza Tetmajera, a także sąsiedzkiej integracji i wspólnej troski o estetykę najbliższego otoczenia - podkreśla Krzysztof Haczewski.

Poza Krakowem sadzenie będzie się odbywać m.in. w Sulejówku, Wieliczce, Lesznie, Zakopanem, Wrocławiu, Harklowej, Rabce-Zdroju.

Wydarzeniem jest elementem Roku Włodzimierza Tetmajera.