W 2023 roku przypada setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i prezes Fundacji imienia noblistki Michał Rusinek wystąpili z propozycją, by Sejm ogłosił Rok Wisławy Szymborskiej.

Wisława Szymborska, przy całej jej skromności, unikaniu publicznych sytuacji, intymnym charakterze twórczości poetyckiej, była filarem krakowskiego życia literackiego. W jej mieszkaniu spotykali się poeci i tłumacze - przypomina prezydent Majchrowski. Dodał, że poetka wraz z Czesławem Miłoszem wspierała starania Krakowa o tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie literatury, fundowała stypendia, finansowała konserwację manuskryptów Biblioteki Jagiellońskiej.

Obok Miłosza, Lema, Kantora, Zagajewskiego należy do najbardziej rozpoznawalnych na świecie postaci polskiej literatury XX wieku. 2023 - Rok Szymborskiej to szansa na wspólne oddanie jej hołdu - dodał prezydent.

W związku z setną rocznicę urodzin noblistki miasto i Fundacja jej imienia planują różne wydarzenia m.in. dużą wystawę prezentującą przedmioty należące do poetki, rękopisy oraz maszynopisy jej wierszy. W przygotowaniu są również jubileuszowe edycje książkowe oraz całoroczny cykl wydarzeń upamiętniających poetkę.

Wisława Szymborska urodziła się w Kórniku pod Poznaniem, ale przez ponad 80 lat mieszkała w Krakowie, gdzie studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutowała na łamach "Dziennika Polskiego" i przez lata prowadziła rubrykę Lektury nadobowiązkowe w "Życiu Literackim". W Krakowie powstała większość jej wierszy. W 1996 roku otrzymała literacką Nagrodę Nobla. 

Opracowanie: