W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od 1 października rozpoczyna działalność Wydział Informatyki. Wspólnie z innymi wydziałami realizowane będzie kształcenie na kierunkach: Cyberbezpieczeństwo wspólnie z Wydziałem Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, a także Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce wspólnie z Wydziałem Humanistycznym oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Wydział Informatyki (WI) zastępuje dotychczasową jednostkę Instytut Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. W nowej formule WI będzie realizował kształcenie na kierunkach studiów: Informatyka, Informatyka - Data Science.

Jak przekazuje RMF FM Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik prasowy AGH, od kilku lat najpopularniejszymi wśród kandydatów na studia kierunkami, z największą liczbą osób na miejsce są te z branży IT. 

Podobnie, wśród kierunków z największą liczbą podań - także dominują kierunki informatyczne. W tegorocznej rekrutacji w pierwszym cyklu rekrutacyjnym na kierunek studiów Informatyka, prowadzonym na dotychczasowym Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, a od października na nowym WI, kandydaci złożyli blisko tysiąc podań - podaje Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik prasowy AGH. 

Kierunek Informatyka, który będzie od nowego roku akademickiego realizowany w nowym wydziale należy do najbardziej renomowanych kierunków kształcenia w dyscyplinie informatyka w Polsce. Posiada 40-letnią tradycję kształcenia i badań naukowych znajdujących szerokie uznanie w kraju i za granicą. Silną stroną nowego wydziału są także liczne studia podyplomowe oraz szkolenia i kursy dokształcające. 

Dostępne wolne miejsca na studiach podyplomowych m.in. z Cyberbezpieczeństwa w praktyce czy Analizy Danych - Data Science cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i zapisy na nie trwają zaledwie kilka godzin.  

Badania naukowe realizowane w dotychczasowym Instytucie Informatyki, a kontynuowane w nowym wydziale skupiają się głównie na: szeroko rozumianych metodach sztucznej inteligencji, w szczególności stosowanych np. do przetwarzania języka naturalnego czy przetwarzania obrazów, systemach z obszaru Internetu Rzeczy, metod symulacji zjawisk fizycznych czy systemach obliczeniowych. 

Badania oraz dydaktyka realizowane są w nowoczesnym budynku, w którym działa wiele specjalistycznych laboratoriów. 

Wydział wspiera też działanie Centrum Technologii Bezpieczeństwa w ramach którego realizowane są projekty polegające na opracowaniu i wdrażaniu  specjalistycznego oprogramowania dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego, w szczególności narzędzia wspierające analizę kryminalistyczną - informuje Anna Żmuda-Muszyńska rzecznik Prasowa AGH. 

Inną jednostką ściśle współpracującą jest Centrum Cyberbezpieczeństwa, pierwsza tego typu jednostka w Polsce, która prowadzi działalność ekspercką i edukacyjną, a także prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii dla cyberbezpieczeństwa. 

Do grona szesnastu naszych dotychczasowych jednostek podstawowych dołącza dziś Wydział Informatyki. Wyodrębnienie się osobnego wydziału w dyscyplinie informatyki to efekt wytężonej pracy i ponad 40 lat doświadczenia w prowadzeniu dydaktyki przez dotychczasowy Instytut. Nie bez znaczenia pozostaje także duże zainteresowanie  kandydatów na studia kształceniem w tym obszarze, dynamiczny rozwój Instytutu Informatyki, w tym ustawiczne poszerzanie kadry, partnerskie umowy, wymiany czy współpraca z firmami z sektora IT. Jestem przekonany, że decyzja dotycząca utworzenia osobnego wydziału, w którym rozwijane będą zagadnienia związane z informatyką umocni tę dyscyplinę i sprawi, że specjaliści opuszczający mury uczelni będą jeszcze lepiej przygotowani do pełnienia roli programistów, analityków czy administratorów sieci - powiedział rektor AGH prof. Jerzy Lis. 

Tworząc nowy wydział stawiamy na rozwój badań w IT we współpracy z innymi jednostkami zajmującymi się podobnymi zagadnieniami. Nasze działania ukierunkowane są na podkreślenie istotności tej tematyki na poziomie AGH oraz prężny rozwój współpracy np. w obszarze sztucznej inteligencji z jednostkami wewnętrznymi, instytucjami krajowymi jak i zagranicznymi. Poszukujemy porozumienia i możliwości realizacji wspólnych działań pod egidą jednostki, która niewątpliwie będzie rozpoznawalna poza murami AGH. Stanowi bowiem efekt pracy nad rozwojem obszaru IT rozpoczętej już w latach 80-tych XX wieku przez naszych poprzedników - mówi prof. Marek Kisiel-Dorohinicki, pomysłodawca wyodrębnienia nowego wydziału.

Wydział Informatyki rozpoczyna działalność z ponad stuosobową kadrą - dotychczasowymi pracownikami Instytutu Informatyki, w tym z ponad dwudziestoma profesorami. Kadra ta jest cały czas rozwijana, tak jak oferta dydaktyczna, usługowa i badawcza jednostki, która będzie stanowiła bezpośrednią kontynuację działań prowadzonych w Instytucie Informatyki. Bazą lokalową będzie dotychczasowa siedziba Instytutu Informatyki tj. budynek D-17 przy ul. Kawiory 21. 

Dotychczasowy Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji pozostaje pod niezmienioną nazwą.