​Podkarpacka KAS w ramach czynności sprawdzających wykryła, że jedna z firm nie zapłaciła ponad 742 tys. zł podatku - poinformowała zastępca rzeczniczka prasowego Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Agnieszka Siwy.

Jak podkreśliła Agnieszka Siwy, firma, oprócz podatku, zapłaciła też prawie 4 tys. zł odsetek za zwłokę.

W trakcie czynności sprawdzających prowadzonych przez jeden z urzędów skarbowych podkarpackiej KAS, stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach podatku od osób prawnych (CIT).

W złożonym zeznaniu CIT-8 za 2021/22 r. przedsiębiorca nie zadeklarował żadnych przychodów ani kosztów. Z kolei w podatku VAT ta sama firma wykazała sprzedaż w wysokości ponad 168 mln zł. Po przeprowadzonych przez urząd skarbowy czynnościach sprawdzających, spółka skorygowała zerowe zeznanie CIT, wykazując dochód i w całości uregulowała zobowiązanie wynikające ze złożonej korekty wraz z odsetkami za zwłokę - zaznaczyła Siwy.

Kwota wpłaconej należności głównej przekroczyła 742 tys. zł, a odsetki wyniosły prawie 4 tys. zł.

Dodał, że zapłata podatków oraz terminowość rozliczeń to obowiązki podatników. "Nad realizacją tych obowiązków czuwa właśnie KAS" - wskazała.

Wskazała jednocześnie, że brak zapłaty podatku w terminie powoduje powstanie tzw. zaległości podatkowej, od której naliczane są odsetki za zwłokę. Są one naliczane od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku - podkreśliła.