​Polska Spółka Gazownictwa zakończyła realizację inwestycji, dzięki której zgazyfikowano sześć gmin m.in. Szczawnicę w Małopolsce. Inwestycja warta 91 mln zł pozwoli na przyłączenie ponad 6 tys. nowych odbiorców gazu - przekazała Polska Spółka Gazownictwa.

Dzięki inwestycji dostęp do błękitnego paliwa zyskali mieszkańcy gmin: Szczawnica, Słopnice, Kamienica, Łącko, Ochotnica Dolna i Krościenko nad Dunajcem. 

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła ponad 91 mln zł, z czego prawie 24 mln zł pochodziło z unijnego dofinansowania. Inwestycję rozpoczęto w 2018 r. 

Projekt prowadzony był w trzech etapach, w ramach których powstało ponad 80 km gazociągów oraz dwie stacje redukcyjno-pomiarowe.

Inwestycja pozwoliła na podłączenie już ok. 700 nowych odbiorców, w tym tak dużych jak hotele i pensjonaty, co miało pozytywny wpływ na jakość powietrza w regionie - podano.

W ciągu ostatnich sześciu lat w Małopolsce udało się ukończyć inwestycje warte ponad 2,6 mld zł, dzięki czemu przyłączono do sieci 80 tys. nowych odbiorców i wybudowano 3 tys. km nowych gazociągów - wskazał dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Paweł Firlej.