93 pracowników naukowych najstarszej polskiej uczelni, znalazło się na liście Top 2 proc. najlepszych naukowców na świecie - poinformował Uniwersytet Jagielloński. Dane pochodzą z rankingu, opracowanego przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i firmą SciTech Strategies.

Lista "Top 2 proc. najbardziej wpływowych naukowców" zawiera nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. 

Jak wyjaśnia uczelnia, twórcy listy przygotowują dwa rankingi, z których pierwszy bierze pod uwagę dorobek całej kariery naukowca - do końca 2021. Drugi natomiast dotyczy cytowań z roku kalendarzowego, w tym przypadku 2021. 

W tym prestiżowym gronie znalazły się 93 osoby związane z Uniwersytetem Jagiellońskim reprezentujące kilkanaście wydziałów uczelni - m.in. Wydział Lekarski, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii czy Wydział Farmaceutyczny.

Na liście top 2 proc. najbardziej wpływowych naukowców są m.in. prof. Krzysztof Pyrć (Małopolskie Centrum Biotechnologii), prof. Piotr Sztompka (Wydział Filozoficzny), prof. Dariusz Dudek (Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki), prof. Wojciech Szczeklik (Wydział Lekarski), a także nieżyjący już: prof. Andrzej Szczeklik, prof. Stanisław Konturek, prof. Jerzy Vetulani (Wydział Lekarski).


Ranking jest opracowywany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i firmą SciTech Strategies. Ocenie podlega dorobek naukowy poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów.