1,5 tys. złotych jednorazowego wsparcia otrzymają od stycznia 2024 r. rodzice dzieci urodzonych w Łomży. Uchwałę dotyczącą aż trzykrotnego zwiększenia samorządowego "becikowego" przyjęli dziś radni tego miasta.

To zmiana uchwały z listopada 2015 r. w tej sprawie. Samorządowe becikowe wypłacano w Łomży od początku 2016 r. i wynosi ono dotąd 500 zł. Od 1 stycznia będzie więc o tysiąc złotych wyższe.

Na środową sesję prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski złożył projekt uchwały, aby zwiększyć to becikowe do tysiąca złotych, jednak po dyskusjach z radnymi wniósł autopoprawkę, aby było to 1,5 tys. zł i taką propozycję Rada Miasta przyjęła w głosowaniu jednomyślnie.

W uchwale zapisano, że jednorazowo wypłacane samorządowe becikowe przysługuje matce lub ojcu lub opiekunowi prawnemu "z tytułu urodzenia się żywego dziecka". Pieniądze mogą dostać osoby zamieszkałe w Łomży, które złożą stosowny wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w mieście.

Chrzanowski poinformował w projekcie uchwały, że od momentu obowiązywania w Łomży samorządowego becikowego, wypłacono z tego tytułu ponad 1,9 mln zł (wydano 3 tys. 875 decyzji).

W dyskusji na sesji radni podkreślali, że rodzi się coraz mniej dzieci. Z danych urzędu miasta wynika, że w 2022. roku wypłacono 382 samorządowe becikowe, a rok wcześniej ok. 400. Dodawano, że prognozy demograficzne i dane demograficzne GUS wskazują jednoznacznie, że sytuacja nie poprawi się, społeczeństwo starzeje się, młodzi ludzie wyjeżdżają.

Niektórzy radni podnosili, że podniesienie kwoty tego becikowego to swego rodzaju "waloryzacja" tego świadczenia, bo na przestrzeni lat wzrosły ceny produktów (analizowano cenę chleba w 2016 r. i obecnie).

Prezydent Łomży dodał, że władze miasta prowadzą politykę prorodzinną np. inwestując w przedszkola, żłobek, szkoły, hale sportowe przy szkołach, boiska. "Chcemy, aby ta oferta była atrakcyjna, żeby Łomża była miastem atrakcyjnym dla młodych rodzin z dziećmi" - mówił Chrzanowski.

Radni oceniali, że becikowe w kwocie 1,5 tys. zł będzie najwyższym w regionie. Podano na sesji, że świadczenie w takiej kwocie wypłacane jest np. w Wasilkowie.