Na jakich torach ścigają się panczeniści, jakie dobierają łyżwy i jak często je ostrzą, w którym miejscu toru nabierają prędkości i kiedy wpadają w pułapkę lateralizacji? Jakie trzeba mieć predyspozycje, by z sukcesem ścigać się na łyżwach? O tych i innych aspektach łyżwiarstwa szybkiego doktor Dariusz Tchórzewski, przed laty łyżwiarz i trener kadry short tracku, opowiada naszym dziennikarzom: Edycie Sienkiewicz, Grzegorzowi Jasińskiemu i Tomaszowi Staniszewskiemu.Nasz przewodnik po łyżwiarstwie szybkim powstał we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie.